Deze vrijdagzegen is niet zomaar een gebed. Nee, het is een zegenbede, uit te spreken met autoriteit zoals die aan de Levieten en de gelovigen is toevertrouwd (Deuteronomium 10:8; Numeri 6:23,27; 1 Petrus 2:9; Openbaring 1:6). Deze zegen wordt door steeds meer gelovigen over de gehele wereld wekelijks uitgesproken over 'hun land', d.w.z. over de leefomgeving (groot of klein) waarbij ze direct of indirect betrokken zijn: ons land (Nederland, België), onze provincie, onze regio, onze stad of ons dorp, de wijk waarin je woont of de werkvloer waarop je werkt.

 

Hemelse Vader, wij gaan nu staan in de autoriteit die Jezus ons heeft gedelegeerd en in zijn Naam spreken we tot elk huisgezin in 'ons land' en zeggen tot jullie:

"Wij zegenen jullie in de Naam van de Heer. Wij zegenen jullie huwelijken, dat ze sterk en gezond zullen zijn. Wij zegenen de relatie tussen de huwelijkspartners, dat ze liefdevol zal zijn, genadig, vergevend en sterk. Wij zegenen de ouder-kind verhouding in elk gezin, dat er vrede en liefde zal zijn en onderling begrip. In Jezus' Naam zegenen we elke vriendschap en relatie die gezond is en wederzijdse steun geeft.

Wij zegenen jullie gezondheid, zodat jullie gezond en sterk zullen zijn. In Jezus' Naam weerstaan we elke ziekte of kwaal die 'ons land' zou willen binnenkomen, en tot elke persoon in 'ons land' zeggen we: "Wees gezond, wees sterk." Tot ieder die op dit moment ziek is zeggen we: "Wij zegenen je in Jezus' Naam met een voorspoedige genezing."

Wij zegenen jullie bezit en inkomen, dat jullie niet arm zullen zijn maar welvarend, dat jullie voldoende zult hebben om te leven en te geven. Wij zegenen het werk van je handen, zodat dat wat je ook onderneemt dat nuttig is, ook voldoende opbrengt. Wij zegenen elke heilzame onderneming, in de land- of tuinbouw, in handel, industrie en dienstverlening, en we zegenen de arbeidsverhoudingen.

Wij zegenen de onderwijsinstellingen, dat ze een veilige plek mogen zijn, zowel voor de leerlingen als  de leraren. Wij zegenen de leerlingen, dat ze goed kunnen leren en ook goede relaties zullen ontwikkelen en oefenen. We zegenen het kinderlijke vertrouwen in Jezus en dat dat zal groeien.

Wij spreken tot het Lichaam van Christus, in welke vorm dan ook, en zeggen: "Wij zegenen jullie in de Naam van de Heer, dat de Heilige Geest en het Woord van God met kracht van jullie zal uitgaan. Wij zegenen de harten van allen die in 'ons' land wonen, dat jullie mogen worden aangeraakt door en reageren op de stem van de levende God, en op jullie beurt mens en overheid, organisaties en instituten tot zegen zult zijn."

Wij zegenen de overheid van 'ons land', regering en parlement, politie en openbare diensten en zeggen: "Wij zegenen jullie in de Naam van de Heer, dat jullie beleid zal worden bepaald door verantwoordelijkheid en gerechtigheid, in het groeiende besef dat het God is die overheden aanstelt om 'ons land' te zegenen."

 

Kaleb-gebed

Het kan ook korter, en nu in de vorm van een gebed.
Dat is het Kaleb-gebed voor 'je land (wijk, woonplaats, provincie, de werkvloer):

Koning der koningen en der hemelen,
erbarm u over 'ons land'.
Herstel uw gemeente.
Zend uw Heilige Geest,
ter wille van de jongeren.
Mag uw Koningschap komen in 'ons land'.
In de machtige naam van Jezus.
Amen.

(zowel de vrijdagzegen als het Kalebgebed zijn afkomstig uit een gebedshuis in Wales)


zie ook Reiszegen en Handreiking voor huiszegening of huisreiniging