De christelijke organisaties Vrij Zijn, In Christus Heel en New Wine bundelen hun krachten in een gezamenlijk Netwerk Gebedspastoraat.
Vanuit dit netwerk worden landelijke netwerkdagen georganiseerd voor gebedspastoraat-teams. De eerste netwerkdag was op vrijdag 24 november 2023. Een bomvolle kerk en een dag die voor velen heel bemoedigend en zegenrijk is geweest! Het thema van deze eerste Netwerkdag was ‘Zorgvuldig pastoraat: Onderscheiden waarop het aankomt’. Hoe kunnen we in het gebedspastoraat onderscheiden tussen het (para)psychologische en het geestelijke en demonische? Hoe wil Gods Geest ons hierin leiden?

Voor de agenda: de eerstvolgende netwerkdag is op zaterdag 2 november 2024. Locatie: Kruispunt, Amersfoort Vathorst, vlakbij station Vathorst. Het zal ieder geval gaan over trauma en gebedspastoraat, belicht vanuit diverse invalshoeken.

Waarom deze netwerkdagen?
“We constateren dat er soms nogal wat misgaat in charismatisch pastoraat, bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende kennis is van psychologie en psychiatrie”, zegt Wilkin van de Kamp (Vrij Zijn). “Met de landelijke toerustingsdagen willen we daarom gedegen onderwijs bieden vanuit de Bijbel en vanuit de praktijk van gebedspastoraat, maar ook vanuit de reguliere zorg. Zodat er op zorgvuldige wijze met mensen gebeden wordt voor herstel, innerlijke genezing en bevrijding.”

Rein Hoekstra (In Christus Heel): “Therapeutische inzichten kunnen heel behulpzaam zijn, maar ze kunnen ook in de weg zitten. Bijvoorbeeld als het gaat om je ontvankelijkheid voor de leiding van Gods Geest in het pastoraat. Of in het herkennen van wat er geestelijk in het spel is. Het is zaak om zorgvuldig te leren onderscheiden. In dit netwerk willen we samen optrekken en van elkaar leren.”

“Het werkveld is sterk versnipperd en gebedspastoraat-teams hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan”, aldus Agnes Huizenga (New Wine). “Met de toerustingsdagen willen we teams bemoedigen en in hen investeren. We hopen dat er zo een landelijk netwerk groeit van teams die elkaar herkennen in visie, werkwijze en zorgvuldigheid, en die elkaar weten te vinden en naar elkaar kunnen doorverwijzen.”

De gezamenlijke Werkgroep Gebedspastoraat bestaat uit, Rein Hoekstra, Agnes Huizenga (voorzitter), Wilkin van de Kamp, Daniëlle Los, Jan Minderhoud en Ronald Westerbeek.

Zie verder de website van New Wine.