Een Emmauswandeling is een wandel-werkvorm naar het gebeuren in Lucas 24:13-35, op de avond van de dag van de opstanding van Christus:

‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ (vers 18)
‘Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet ….’ (vers 21-23)

‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ (vers 32)


Tijdens een Emmaüswandeling gaan twee mensen met elkaar in gesprek om elkaar wederzijds te beluisteren en te bevragen. De werkvorm ziet er als volgt uit:

 1. Twee mensen nemen ruim de tijd voor een wandeling.

 2. Het eerste kwartier loop je in stilte samen.
  Je stelt je open voor de omgeving (de wind die door de bomen ruist, de vogel die fluit, het kind dat speelt), je voelt, ruikt, hoort, ziet.
  Je stelt je ook open voor wat er in jezelf leeft, in eigen hart, in eigen gedachten.

 3. Net als de Emmaüsgangers in Lucas 24 word je je bewust dat je daar niet zomaar met z’n tweeën loopt. Jezus zelf loopt met je op.
  In die stilte kan het ineens gaan over hoop en teleurstelling (vers 18, 21), over passie en verlangen (vers 32).
  ”Wat hoop ik?”
  ”Waarin ben ik teleurgesteld?”
  ”Voor welke dingen brandt mijn hart, waar ligt mijn passie?”
  ”Wat raakt er aan mijn verlangen, waar ligt mijn verlangen?”

 4. Na dat kwartier in stilte kan er worden uitgewisseld.
  Eerst is de ene persoon een luisterend oor en gids voor de ander.
  Na een half uur kan van rol worden gewisseld.

 

Een ‘binnenvariant’ op deze Emmaüswandeling, dus zonder naar buiten te gaan, is als volgt:

 1. Twee mensen nemen de tijd voor een ontmoeting met elkaar in openheid naar de Heer die met ons meetrekt.

 2. Eerst is er een tijd van stilte.
  Voorafgaand aan de stilte kan ook een gedeelte uit de bijbel gelezen worden.
  Daarna zoek je in die stilte open voor God te worden.
  Welke vragen, gedachten en gevoelens komen er boven? (zie hierboven bij punt 3)

 3. Na de stilte kan er worden uitgewisseld.
  Eerst is de ene persoon een luisterend oor en gids voor de ander. Daarna omgekeerd.

 

Zie ook Gebedswandeling.

Zie ook U bent het Pasen van ons heil