Heer Jezus Christus.
U bent het Pasen van ons heil.
U bent het die in velen veel heeft doorstaan.
U bent het die in Abel is vermoord,
in Isaak gebonden,
i
n Jakob verbannen,
in Jozef verkocht,
in Mozes buiten gelegd,
in het lam geslacht,
in David vervolgd,
in de profeten verguisd.

U bent het die vlees geworden is in de Maagd,
die is opgehangen aan het hout,
die is begraven in de grond,
die uit de doden is herrezen,
die in de hoogten van de hemelen is opgenomen.

Dit is wat U zegt:
‘IK heb de dood vernietigd,
getriomfeerd over de vijand,
de Hades vertrapt, de sterkere gebonden,
de mens weggevoerd,
omhoog naar de hoogten van de hemelen!’

Heer Jezus Christus,
U bent onze vergeving.
U bent het Pasen van ons heil.
U bent het lam voor ons geslacht.
U
 bent ons losgeld, ons leven, ons licht,
onze redding en verrijzenis, onze Koning.
U zult ons doen verrijzen met Uw rechterhand,
U zult ons meevoeren naar de hoogten van de hemelen,
U zult ons daar de Vader van alle eeuwen tonen.

U bent de Alfa en de Omega, het begin en het eind,
onuitsprekelijk begin, onvatbaar eind.
U bent de Christus, U bent de Koning, U bent Jezus.
U bent de legerleider, U bent de Heer,
U bent opgestaan uit de doden,
U zit aan de rechterhand van de Vader.
Aan U is alle eer en macht tot in de eeuwen.
Amen.

Bron: een gedeelte van de paaspreek Melito van Sardes (tweede eeuw), omgewerkt tot een gebed tot Jezus Christus.