“Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.” (Matteüs 18:19-20)

Wanneer we samenkomen om te bidden, verrijken we elkaar en gaan we samen meer en meer ontdekken van de volle rijkdom van onze relatie met Jezus. Voor wie, alleen om die reden al, niet voldoende gemotiveerd was om regelmatig samen met anderen te bidden, geeft Jezus ons nóg een - werkelijk alles overtreffende – reden.
Hij verlangt er zozeer naar dat we regelmatig met anderen samenkomen om te bidden, dat Hij belooft bij dergelijke samenkomsten hoogstpersoonlijk in hun midden te zijn. Wat een onvoorstelbaar heerlijke belofte! Kun je het je voorstellen? Je bent met enkele andere mensen samen om te bidden en Jezus garandeert je dat Hij persoonlijk naast je staat.
De rabbijnen zeiden altijd: als twee mensen samen zijn om de woorden van de Thora te bespreken dan is de ‘Sjechina’ in hun midden. Het Hebreeuwse woord Sjechina geeft de heerlijke tegenwoordigheid van God aan. Tijdens de Exodus was Gods aanwezigheid, de Sjechina, duidelijk zichtbaar in de wolkkolom overdag en de vuurzuil ‘s nachts die de Israëlieten de weg wees. Toen de tabernakel gereed was, daalde de Sjechina neer over de tent waarin de Ark van het Verbond stond. Later in de Tempel was ook de Sjechina aanwezig als een vuurgloed boven de Ark (zie ook Jesaja 6:1-4 - in Jezus werkelijkheid geworden in Johannes 1:14).
En nu zegt Jezus, ondubbelzinnig doelend op de Sjechina: “Als twee of drie in mijn naam samen zijn, ben Ik in jullie midden om je de weg te wijzen, zoals ook gebeurde tijdens de Exodus. Ik ben in jullie midden zoals de heerlijkheid van God neerdaalde in de tent der samenkomst en later de tempel vervulde.”
Als ik deze dingen bedenk, stokt mijn adem en vult mijn hart zich met een heilig ontzag. Gods heerlijkheid is in de persoon van Christus in ons midden. Mijn gebeden zullen nooit meer hetzelfde zijn, nu ik dit besef. Zijn tegenwoordigheid is tastbaar bij ons en Hij hoort elk woord, iedere verzuchting, elke lofprijzing. Wat een wonderbaarlijk en heerlijk nieuw uitgangspunt voor elke bijeenkomst die vanaf heden bijwoon.

Gebed
Heerlijke Heer, ik kan het nauwelijks bevatten dat U met Uw onvoorstelbare tegenwoordigheid  bij  elk van onze gebedstijden en samenkomsten aanwezig bent. Open mijn ogen, mijn oren, mijn hart voor Uw Sjechina vanaf dit moment. Opdat ik Uw heilige aanwezigheid recht doe. Amen.

Bron: 40 dagen van gebed, persoonlijk dagboek