Jouw tijd met God
-    God bemoedigt mij echt in een mooie bijbeltekst of een lied
-    Ik houd ervan om over God te vertellen
-    Ik ben het dichtst bij God als ik in gebed uitspreek wie Hij voor mij is
-    Net als David laat ik God mijn liefde graag zien in lofprijs, dankzegging, bewondering

     = ‘Positieve woorden’

Jouw tijd met God
-    Al bijbellezend, nadenkend en biddend, geniet ik daar zo van dat ik de tijd vaak vergeet!
-    Mijn dagelijkse stille tijd met God is zo belangrijk: als ik die niet heb, is mijn dag leeg. Dan voel ik zijn liefde niet.
-    Voor mij is belangrijk dat God alle aandacht voor me heeft (Maria/Marta).

     = ‘Tijd en aandacht’

Jouw tijd met God
-    Ik ben God zo dankbaar dat ik niets liever doe dan giften geven voor zijn Koninkrijk.
-    Ik voel me het dichtst bij God als ik zijn kinderen kan geven wat ze nodig hebben.
-    Als ik iets weggeef, voel ik me niet armer: juist rijker door de vreugde die God me hierdoor geeft.

     = ‘Geschenken geven’

Jouw tijd met God
-    Jezus’ offer aan het kruis was een bewijs van zijn liefde. Zo gaat liefde voor mij ook samen met opoffering.
-    Ik ben het eigendom van Jezus. Als ik anderen help, toon ik Hem mijn liefde. Dan voel ik me het dichtst bij Hem.
-    Als ik anderen niet meer kan dienen, zoals Marta, ben ik mezelf niet meer.

     = ‘Dienstbaarheid’

Jouw tijd met God
-    Gods aanwezigheid voelen, betekent veel voor mij
-    Jezus legde mensen en kinderen liefdevol de handen op. Zo leg ik ook vaak liefdevol een arm om iemand heen, pak hun hand of kniel bij hen neer.
-    Als ik zing tot God, kan ik daar zo van genieten dat ik m’n handen naar Hem ophef en huil van vreugde om zijn liefde

     = ‘Lichamelijke aanraking’Bron: Gary Chapman, De taal van Gods liefde

 

 Zie ook Speciaal aanbod van boeken, gebeds-CD en nog meer .... en dan vooral het HUIS VAN GEBED voor kinderen en voor volwassenen !