In 2007 hebben we als Werkgroep Gebed van het Evangelisch Werkverband twee bezinningsdagen gehouden.
Dit n.a.v. een onderzoekje onder gebedsgroepen in 2006, zie Gebedsgroepen: kleine cellen in een grote kerk.
Op die dagen dachten we vooral na over het functioneren van gebedskringen en over de inkadering in het geheel van de gemeente(opbouw). Ook de beeldvorming rondom gebedsgroepen ter sprake. Wat wordt er soms scheef tegen een gebedskring aangekeken! Wat is er een verlegenheid rondom gebedsgroepen! Wat is er veel onbekendheid met gebedsgroepen in de gemeente. Ook hier geldt: onbekend maakt onbemind ….

Beeldvorming

We hebben de vinger bij de zere plek proberen te leggen en daarbij allereerst de hand in eigen boezem gestoken.
Want het ontbreekt soms aan goede communicatie naar buiten toe.
Of er is vooral negatieve communicatie: de gebedsgroep is een beetje een anticlubje, die vooral dingen in de kerk ànders wil, die ontevreden is met de bestaande situatie en de zegeningen niet weet te tellen.

Soms hangt er roddelimago rondom de gebedsgroep: “Er wordt in die groep over ons gepraat.”
Je moet er toch niet aan denken dat dat ook nog waar is …..
Of een heiligheidsimago en vroomheidsimago: die bidders zijn net wat vromer dan de rest....
Of het imago van de hobbyclub: zo’n gebedsgroep is voor hobbyisten. In de kerk doet een ieder wat ie leuk vindt en in dit bonte palet aan bezigheden en activiteiten heeft ook de gebedsgroep een klein plaatsje.

Communiceer wat je doet

We hebben ook gezegd: hoe belangrijk is het dat je aan duidelijke communicatie doet.
Laat zien wie je bent als gebedsgroep. Laat zien waartoe je bij elkaar komt.

We zetten een aantal mogelijkheden op een rijtje.

1. Zorg voor goede publiciteit.
Dat begint met een stukje in het kerkblad om mensen te motiveren om mee te doen. Zo'n stukje plaats je niet één keer, maar met een gepaste regelmaat. En bij voorkeur niet door steeds dezelfde persoon. Onderstaande tekst is daarvan een voorbeeld:
“Wat gebeurt er op onze gebedskring? We komen elke 14 dagen één uurtje bij elkaar om te zingen, om uit de bijbel te lezen en vooral om samen te bidden. Dat gaat dan zo, dat we elkaar de gelegenheid geven om hardop een of meerdere gebeden uit te spreken. Liefst zo dat die gebeden elkaar aanvullen en verrijken. Er wordt vooral voor het plaatselijke kerkenwerk gebeden, voor lief en leed in de gemeente en voor overige zaken die ons aan het hart gaan. Dit alles op een ongedwongen manier. Als u het moeilijk vindt om hardop mee te bidden ..... geen probleem, want meezingen, meedenken en meeluisteren is al voldoende. Doet u mee?”

2. Zorg ervoor dat de gebedsgroep een plaats krijgt in de jaargids, het jaarlijkse overzicht van kringen, groepen, leerhuis etc. (winterwerkprogramma).

3. Zorg dat de gebedsgroep genoemd wordt in de eventuele zondagsbrief.

4. Leg als gebedsgroep een voorbedeboek achterin de kerk.

5. Zorg dat de gebedsgroep op de website genoemd wordt. Indien mogelijk: creëer een speciale gebedspagina die maandelijks of elk kwartaal ververst wordt.

6. Maak een dvd van wat er gebeurt in gebedsgroep.

7. Stuur een brief naar werkgroepen, commissies en raden, leg uit wie je bent en vraag om onderwerpen voor dank en voorbede. Doe dit alles niet te vaak en niet te weinig. En niet steeds door dezelfde persoon.

8. Nodig iemand van een werkgroep / commissie uit en vraag hen wat te vertellen over waar ze mee bezig zijn. Bid er vervolgens voor, in aanwezigheid van de ‘gast’.

9. Vraag een werkgroepen en kerkenraden om het doorgeven van onderwerpen voor dank en voorbede aan de gebedsgroepen standaard als agendapunt op te nemen.

10. Maak ook onderling telkens weer duidelijk, en zeker aan nieuwkomers, wat de bedoeling is van een gebedssamenkomst. Het is van belang dat iedereen zich thuis kan voelen en dat er geen verplichting is om hardop een gebed uit te spreken. Voorkom lange gebeden, maar bid kort en eenvoudig, het zogenaamde Conversatiegebed. Voorkom dat er veel gepraat wordt of lang over de gebedsonderwerpen gesproken wordt, waardoor je weinig aan bidden toekomt.

11. Organiseer een gemeenteavond of toerustingsavond rondom het thema gebed en presenteer jezelf als gebedsgroep, bij voorkeur samen met alle anderen die betrokken zijn bij een gebedsgroep (scholen, Alpha’s, interkerkelijke gebedsgroep).

12. Als daar ruimte voor is: oefen invloed uit op de terreinen van beleidsplannen / veranderingsprocessen en laat gebed daarvan een onderdeel zijn. Zie verder het uitstekende verhaal van ds. Adri Bloemendal Gebed voor beleid en beleid voor gebed.

Kijk ook eens op 24-uurs conferentie toerusting gebed.

Bid

Bid dat de plannen in goede aarde zullen vallen. En bid voortdurend dit gebed:

“Kom Heilige Geest,
vernieuw uw kerk,
vernieuw ons leven,
vernieuw ook ons gebedsleven.”

Of:

 O High King of Heaven,
 have mercy on our Land,
 revive your Church,
 send the Holy Spirit,
 for the sake of the children.
 May your kingdom come to our nation,
 in Jesus’ mighty name. Amen.


Werkgroep Gebed Evangelisch Werkverband