Eeuwige God, lieve Vader,
wij bidden voor Uw heilige kerk, de gemeente van Jezus Christus:
geef haar eendracht, voortvarendheid, enthousiasme
om haar roeping in deze wereld te vervullen.
Geef dat we goede vertegenwoordigers zijn van
Jezus de goede Herder,
Jezus de Dienaar,
Jezus de Godsgezant.

Schenk ons geloof in onze pastorale roeping
zodat wij voor elkaar open staan,
elkaar aanvaarden,
met elkaar meeleven,
en zo elkaar helpen
bij het zoeken van onze weg van geloof, hoop en liefde.

Schenk ons geloof in onze diaconale roeping
zodat wij elkaar bijstaan
en ons naar vermogen inzetten
voor het welzijn en welvaren van onze samenleving
dichtbij en van heel de mensheid wereldwijd.

Schenk ons geloof in onze missionaire roeping
zodat wij goede getuigen zijn van Jezus Christus
in woord, daad en levenshouding:
geef ons een open hart,
een luisterend oor,
een helpende hand
zó dat de boodschap van Jezus geloofwaardig wordt
en de harten van de mensen
en het samenleven van mensen bereikt en vernieuwt.

Verhoor ons omwille van Jezus Christus,
de Heer der kerk, de Heer der wereld. Amen.

 

Kijk ook eens op dit bestand met principes voor effectieve voorbede