ZEGENBEDES

1. Een zegen uit het Heilige Land

Moge de baby van Bethlehem
je vrede geven.
Moge het kind van Nazareth
je vreugde geven.
Moge de man van Galilea
je kracht geven.
Moge de messias van Golgotha
je moed geven.
Moge de opgestane Jezus
je hoop geven.
En de opgevaren Christus
een voorsmaak van zijn glorie.

    (naar father Potter of Peckham)


2. Zegenbede van St. Patrick  (1)

De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.
De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen.
De Heer zij bóven u, om u te zegenen.
Zó zegene u de almachtige God,- vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. Amen.


3. Zegenbede van St Patrick  (2)

Moge de Christus die wandelt op doorboorde voeten
met jou wandelen op de weg.
moge de Christus die dient met doorboorde handen
jouw handen uitstrekken om te dienen.
Moge de Christus die liefheeft met een doorboord hart
jouw hart openen om lief te hebben.
Dat jij mag zien het gelaat van Christus
in een ieder die jou zal ontmoeten,
en dat een ieder die jou ontmoeten zal
het gelaat van Christus in jou zien zal.

St. Patrick (390-460) is hoogstwaarschijnlijk geboren in noordoost Engeland. In zijn wilde jonge jaren werd Patrick gevangen genomen en als slaaf verkocht, waardoor hij in Ierland terechtkwam. Daar kwam hij tot geloof in Christus. Eenmaal vrij, ging Patrick toch weer terug naar Engeland, naar zijn familie. Maar toen hij 48 jaar oud was, kreeg hij een roeping om in Ierland het evangelie te brengen aan de Kelten. In de 5e eeuw heeft hij zijn zegenrijke werk in Ierland verricht, dat indirect weer mede tot de missie van Willibrord en Bonifatius naar ons land heeft geleid.

Bekend is ook het Borstschild van St Patrick (in een vouwbare PDF-versie).


4. Zegen van St Claire

Dat de Heer Zijn genade aan u betoont,
dat het licht van Zijn aangezicht uw gids zal zijn,
dat Hij u bewaren en ondersteunen zal,
dat Zijn Geest altijd aan uw zijde zal zijn,
dat Zijn engelen over u waken, wanneer u slaapt,
en als u ontwaakt, dat Hij u zal vervullen met zijn genade
dat u Hem zult liefhebben en dienen al uw dagen.
Dan zult u in de hemel Zijn aangezicht zien.

    (Clara van Assisi)


5. Franciscaner zegenbede (bewerking)

Moge God ons zegenen met onrust
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties,
zodat er diepgang moge zijn in onze harten.
Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen,
zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.
Moge God ons zegenen met tranen
te plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog,
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost
om pijn in vreugde te veranderen.
Moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid
om te geloven dat we verschil kunnen maken in deze wereld,
zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.
En moge God ons zegenen met honger en dorst,
honger en dorst naar Christus zelf, zodat we niet zullen rusten,
totdat we onze rust gevonden hebben in Hem alleen. Amen.


6. Een zegen voor lijf en leden

Gezegend je vingers
dat zij begaanbare wegen zullen wijzen.
Gezegend je oren
dat zij het geroep van hen die pijn hebben zullen horen.
Gezegend je ogen
dat zij in ieder mens het verhaal van God mogen zien.
Gezegend je schouders
dat zij tot steun mogen zijn.
Gezegend je lippen
dat zij troost mogen spreken.
Gezegend je handen
dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven.
Gezegend je voeten
dat zij vrede mogen brengen waar ze gaan.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
(uit de liturgie van de Week van Gebed, januari 2016, thema: “het Woord is aan jou” )

Een bewerking van deze zegenbede door dr. Bernhard Reitsma:

De Heer zegene je ogen
dat je God zult zien en hoe Hij aanwezig is in deze wereld.
De Heer zegene je oren,
dat zij de stem van God zullen horen
en dat zij horen wat God hoort.
De Heer zegene je mond,
dat je zult spreken van Gods genade, vergeving en genezing, van bevrijding.
De Heer zegene je handen,
dat zij de liefde van God mogen ontvangen en doorgeven
en dat je behulpzaam mag zijn.
De Heer zegene je voeten,
dat ze bereid zijn om Jezus te volgen
en te gaan waar Hij je roept om sjalom te brengen.
De Heer zegene je hart,
zodat Zijn Geest er woont.
Zo zegene jou de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.


GOEDE WENSEN

7. Mag de Here God je rust geven
om de zaken te accepteren die je niet kunt veranderen,
moed om de zaken te veranderen die je wel kunt veranderen
en de wijsheid om het verschil tussen die twee te weten.


8. Ik wens je moed om hartelijk te blijven, te midden van mensen die soms koud en hard zijn.
Ik wens je bemoediging om in jezelf te geloven en ook wel eens een nederlaag om nooit overmoedig te worden.
Ik wens je vreugde al de dagen van je leven  maar ook wat pijn om die blijdschap te waarderen.
Ik wens je troost die je droefheid mildert en humor die je leert te relativeren.
Ik wens je moed om alle tegenslagen sereen te dragen.
Ik wens je veel zon en ook wat storm die pit geven aan het leven.
Ik wens je vrede met alle mensen maar ook in het diepste hoekje van je hart.
Ik wens je een onwankelbaar vertrouwen om in de goedheid van het leven te geloven.
Wat ik je nog meer kan wensen, is een diepe liefde die alles zinvol maakt.

    (R.B. Ward)


Voor wie verder lezen wil: