Reisgebed voor zoekers

Altijd Aanwezige,
nu ik op reis ga bid ik U
om een gezegende reis en een behouden thuiskomst.

Moge mijn ecologische voetafdruk minimaal zijn
moge mijn voetspoor een zegen zijn voor hen die ik bezoek
moge mijn geest helder en open zijn
in respect voor de culturen en mensen die ik ontmoet
en voor de natuur
en een oog voor de schoonheid die zich soms openlijk toont
maar zich soms verborgen houdt op onwaarschijnlijke plekken.

Behoed me enerzijds voor achterdocht en wantrouwen,
anderzijds voor onvoorzichtigheid en naïviteit.
Moge ik avontuur vinden en een verrijking van mijn geest
laat me afwijken van gebaande paden,
maar zonder mezelf en anderen te zeer in gevaar te brengen.

Mocht ik onderweg tegenslagen ondervinden,
laat me die dan aanvaarden met kalme geest en gezond verstand
en het niet erger maken door haastige spoed of paniek.
Ik zeg U toe de juiste voorbereidingen te treffen.
En mag ik mijn zorgen en verplichtingen even bij U neerleggen
zodat ik onbekommerd kan genieten?

Ten slotte, wilt U diegenen die hier achterblijven
in de tussentijd behoeden en bewaren
door uw heilige bescherming.
Ik dank U voor uw welgemeend vaar-wel !

(uit: Lex Boot (red.), Handboek christelijke meditatie – vertrekpunten, wegen en vruchten, 2011, pag. 178)


Zie ook Reiszegen en Reiszegen - Orde van Dienst