Het Heilig Avondmaal of de Eucharistie vier je in de gemeenschap van gelovigen. Zo lees ik dat in de Bijbel: in 1 Korintiërs 10 en 11 - één brood, één lichaam, armen en rijken vieren het samen (agape-maaltijd, liefdesmaal) en het avondmaal heeft ook een diaconale dimensie: brood delen met de minderbedeelden. En toch zijn er ook christenen die het avondmaal alleen vieren, of met twee personen of in een huiskring.

Ik ben actief in het pastoraat voor bevrijding en genezing en ontdek daarin telkens weer de kracht die er in deelname aan de sacramenten zit: doop, avondmaal en ik voeg daar de zalving met olie aan toe. Ik schrijf over dit alles ook in mijn boek-in-wording, over Genezing en Bevrijding tussen 'nu al' en 'nog niet''(een werktitel - over het boek meer bijvoorbeeld in Genezing en bevrijding: er is altijd verschil in context of in de Blogs vanaf augustus 2017). En dan met name in paragraaf 7.6 Genezing, bevrijding en avondmaal/eucharistie.

Zo is het mij in de dienst der bevrijding meermalen gebleken of gemeld dat demonen een hekel hebben aan de viering van het Heilige Avondmaal, want dat brengt een confident dichter bij Christus. Ik weet van bevrijdingstrajecten die langdurig zijn en waarin de strijd soms zwaar is of was. Soms wordt het in dat geval de confident aangeraden om thuis dagelijks avondmaal te vieren. Een van onze contacten ontwierp voor deze gelegenheid speciaal een Avondmaalsliturgie voor de binnenkamer, voor zeven verschillende dagen.

Voor deze liturgie is vooral gebruik gemaakt van het boek van Mirjam van der Vegt, Stiltedagboek - 365 bijbelmeditaties, Zoetermeer 2013..Zie ook www.mirjamvandervegt.nl, waar veel goeds te vinden is voor stilte en bezinning!

Overigens, ook in de Vroege Kerk speelde de vraag of dagelijks de communie ontvangen kan worden. Augustinus en Basilius de Grote schrijven erover. Basilius (vierde eeuw) zegt dat dagelijks deelnemen aan het ‘Heilig Lichaam en Bloed van Christus’ iets moois en nuttigs is. Het is ‘leven in volheid’. Daartoe beroept hij zich op het woord van Jezus in Johannes 6:55. Hij staat het de gelovigen toe om in tijden van vervolging, als er geen priester of diaken voorhanden is, met eigen hand de communie te nemen. Dat brood is dan wel vooraf door de priester ‘geofferd‘ (geconsacreerd). Zie J. Hermans, Uw geheim ligt op de tafel des Heren – de eucharistie in oud-christelijke geschriften, een bloemlezing (1983), pag. 136.

..