Hoe kun je de social media inzetten ten behoeve van het gebed? Hieronder vind je enkele bruikbare richtingwijzers van Martijn en Charlotte Arnoldus-Bach van de Werkgroep Gebed Evangelisch Werkverband.

In 2006 kreeg de Groningse kunstenaar Johan van der Dong bekendheid met zijn project ‘Postbus van God’. Hij opende een postbus voor aan God gerichte post. Er kwamen 260 brieven binnen, die hij ongelezen verbrandde. Want, zo redeneerde de kunstenaar, wat mensen geschreven hadden moest iets blijven tussen hen en God. In 2009 deed hij een en ander nog eens dunnetjes over met ‘Gods Hotline’, waarbij mensen de voicemail van God konden inspreken. Na een half jaar stond de teller op 250.000 bellers.
Serieus bedoeld, als grap of ronduit spottend, iedere vorm van communicatietechnologie spreekt voor mensen wel tot de verbeelding over communicatie met God. Natuurlijk, gebed is dé manier om met God te communiceren en daar is helemaal niets aan technische middelen voor nodig. Maar toch is het van alle tijden dat mensen de beschikbare communicatiemiddelen aangrijpen om iets zichtbaar te maken van hun verlangen naar het spreken met God.

Al meerdere jaren vormt het internet het belangrijkste communicatiemiddel. En dat is allesbehalve een anoniem en gesloten medium. Wie op internet zoekt naar gebeden krijgt waslijsten met treffers. Het gaat lang niet altijd om een keurig uitgeschreven oude en nieuwe formuliergebeden. Op sociale media als Facebook, Hyves en Twitter delen mensen hun gebedsintenties met vrienden of met de hele wereld. Sommige mensen hebben er zelfs een dagtaak van gemaakt om via internet gebedspunten te verspreiden. Ook organisaties zoals Open Doors of Youth for Christ doen volop mee. 

Het internet is een grote speeltuin voor nieuwe initiatieven, nieuwe vormen en nieuwe contacten. Maar net als in de echte speeltuin kun je er ook hard vallen. Hoog tijd voor een bewaarbijlage met wat inspiratie, tips, bedenkingen en gesprekspunten voor in uw gebedskring, GemeenteGroeiGroep of andere bijeenkomst.

 TIPS

Het nut van internet voor gebed:

 • Gebedsinspiratie opdoen
  Op internet zijn tal van gebeden te vinden, maar ook allerlei creatieve gebedsvormen. Zie bijvoorbeeld: www.creatiefgebed.nl.
 • Gebedspunten op het spoor komen
  Internet is een grote vindplaats voor gebedspunten. Via sociale media laten dagelijks talloze mensen en organisaties weten waarvoor zij gebed vragen. Na de grote tsunami in Japan, in maart 2011, was ‘prayforjapan’ bijvoorbeeld urenlang een van de meest voorkomende oproepen.
 • Samen bidden
  Internet helpt om voor elkaar en met elkaar te bidden. Het versterkt het gevoel van verbondenheid als je weet dat je samen met anderen, die soms duizenden kilometers verderop wonen of uit een hele andere traditie komen, voor dezelfde punten bidt.
 • Getuigen
  Gebed is geen middel om indruk op anderen te maken (Mat. 6: 5-6). Maar het is wel vreemd wanneer de volgelingen van Jezus Christus op internet niet laten merken hoe belangrijk gebed voor hen is. Laten merken dat je bidden serieus neemt, is daarom wel degelijk een manier om getuige van Christus te zijn. In een digitale wereld waarin je pas authentiek wordt bevonden als je allerlei alledaagse details over jezelf en je leven deelt, mogen christenen best laten merken dat en hoe zij (voor anderen) bidden.

INSPIRATIE

Wat gebeurt er zoal met gebed op internet?

 • Gebedsbuddy
  Rolof Mulder startte www.samenbidden.net, een online platform waarop mensen die gebed vragen en die voor anderen willen bidden aan elkaar gekoppeld worden. Er meldden zich in korte tijd meer dan 100 mensen aan, waarvan ongeveer 50 als bidder.
 • Twidden
  In de Week van Gebed 2011 werden op de laatste avond gebeden uitgewisseld via Twitter. De gebeden kregen op initiatief van Eric van den Berg van het Rooms-Katholieke platform Isidorusweb allemaal als kenmerk (‘hashtag’) #weekvangebed en het bidden werd al snel ‘twidden’ genoemd. Meer dan 100 mensen deden mee, en er werden bijna 600 gebedstweets gestuurd. Voor heel Nederland was even duidelijk dat er een Week van Gebed gaande was, want #weekvangebed was even ‘trending’, een van de populairste onderwerpen op Twitter op die avond.
 • Morgengebed
  Johan ter Beek zendt iedere morgen om 7 uur live een ochtendgebed uit, als onderdeel van het initiatief www.dezevenderegel.nl, een soort moderne monastieke leefregel waarin het volgen van Jezus Christus centraal staat. Bijbelteksten, gebed en veel Taizé.

WAT IS ....

 • Sociale media
  Verzamelnaam voor internetplatforms waarop de interactie en dialoog tussen de deelnemers centraal staat.
 • Facebook
  Een online wereldwijd netwerk met 500 miljoen leden. Je kunt er informatie over jezelf kwijt, anderen als vriend aan je netwerk toevoegen en met anderen communiceren, http://www.facebook.com
 • Hyves
  Vergelijkbaar met Facebook. Het is een Nederlands initiatief en in ons land, vooral  populair onder tieners, http://www.hyves.nl
 • Twitter
  Een site waar deelnemers berichtjes van maximaal 140 tekens (‘tweets’) kunnen plaatsen. Lijkt een beetje op sms, maar de berichtjes zijn niet aan een bepaald persoon gericht, maar in principe voor iedereen zichtbaar, http://www.twitter.com

BEDENKINGEN

Punten om in gedachten te houden:

 • God heeft het internet niet nodig.
  Op het web gaan ontwikkelingen razendsnel en het is kinderlijk eenvoudig om jezelf helemaal te verliezen in de nieuwste digitale hypes. Dat geldt ook voor digitale experimenten met gebedsvormen.
 • Internet is openbaar.
  Denk niet te snel dat een wachtwoord of inlogcode betekent dat je een digitale binnenkamer binnengaat. Het internet is een openbare omgeving en digitale muren vallen vaak sneller dan de muren van Jericho.
 • Internet heeft een goed geheugen.
  Iets dat eenmaal op internet staat, laat zich vaak lastig verwijderen. Vaak worden er automatisch of handmatig allerlei kopieën van digitaal materiaal gemaakt. Wat van een website is verwijderd, is soms nog maandenlang te vinden in Googles kopie van het web (‘cache’). 

GESPREKSPUNTEN

 1. Gebruik je het internet wel eens voor gebed? En zo ja, op welke manier?
 2. In hoeverre herken je je in de genoemde tips over het nut van internet voor gebed?
 3. Zie je aanknopingspunten om met de eigen (gebeds)kring/gemeente iets met gebed op internet te gaan doen? Hoe voorkom je dat het meer om de ‘hippe’ technologie draait dan om het gebed?