SMEEKGEBED VOOR EENHEID ONDER CHRISTENEN
Abbé Paul Couturier (1881-1953)

Heer Jezus Christus,
Gij hebt voor ons gebeden, dat wij één zouden zijn, zoals Gij één zijt met de Vader.
Voor ons gebrek aan vrede en eenheid:
  Schenk ons vergiffenis, Heer.
Voor het gebrek aan aandacht voor het woord dat van uw goddelijk Hart is uitgegaan: “Ik heb nog andere schapen die niet van deze kudde zijn; ook hen moet Ik leiden en zij zullen luisteren naar mijn stem”:
    Schenk ons vergiffenis, Heer.
Voor het vaak spottende, kleingeestige of overdreven twisten met onze medechristenen,
voor ons gebrek aan soepelheid en onze harde oordelen:
    Schenk ons vergiffenis, Heer.
Voor alle gewelddaden, vroeger en zelfs nu nog door ons gepleegd jegens onze christelijke broeders:
    Schenk ons vergiffenis, Heer.
Voor alle niet gerechtvaardigde, beperkende maatregelen
die we ten opzichte van elkaar hebben genomen:
    Schenk ons vergiffenis, Heer.
Voor de hoogmoed en zelfoverschatting
die ons gedrag tegenover onze medechristenen eeuwenlang hebben gekenmerkt
en ons onbegrip ten opzichte van hen:
    Schenk ons vergiffenis, Heer.
Voor ons slechte voorbeeld
dat de uitwerking van genade in hun harten heeft vertraagd, verminderd of teniet gedaan:
    Schenk ons vergiffenis, Heer.
Voor het verzuim van een veelvuldig, vurig en broederlijk gebed voor elkaar:
    Schenk ons vergiffenis, Heer.

Ondanks de beperkingen van onze verstandelijke en geestelijke vermogens:
    Leid ons tot eenheid, Heer.
Ondanks onze verscheidenheid van taal, ras en volk:
    Leid ons tot eenheid, Heer.
Ondanks onze onwetendheid, vooroordelen en natuurlijke afkeer:
    Leid ons tot eenheid, Heer.
Tot uw meerdere eer en glorie:
    Leid ons tot eenheid, Heer.
Terwille van de overtuiging van het goede en de waarheid:
    Leid ons tot eenheid, Heer.
Opdat er slechts één kudde zal zijn en één herder:
    Leid ons tot eenheid, Heer.
Om de hoogmoed van de duivelse machten te beschamen:
    Leid ons tot eenheid, Heer.
Opdat er vrede heerse op aarde:
    Leid ons tot eenheid, Heer.
Om het hart van uw Zoon te verblijden:
    Leid ons tot eenheid, Heer.