Gebed om de Heilige Geest
(van de kerk in Australië)

Geest van vreugde,
door U leeft Christus in ons en leven wij in Hem.
Vergeef ons als wij U vergeten
en niet in uw vreugde kunnen leven.

Geest van God, maak ons leven nieuw.
Geest van liefde,
U verbindt ons in liefde met U en met mensen om ons heen.
Vergeef ons als wij kwetsen die wij liefhebben
en hun liefde de rug toekeren.
Geest van God, maak ons leven nieuw.

Geest van het lichaam van Christus,
U maakt ons tot één Kerk door de hoop die leven doet.
Vergeef ons als wij de eenheid verbreken
en de boodschap van geloof, hoop en liefde verduisteren.
Geest van God, maak ons leven nieuw.

(Uit: W.R. van der Zee, Vlam van de Geest)


 

Gebed om de vrucht van de Geest
(bij Galaten 5:13-26)

          Heer, wij bidden U:
    laat uw Geest ons leven doorstromen,
laat ons vruchtbare ranken aan de wijnstok zijn.

Soms kunnen wij elkaar niet luchten of zien.
      Wij bidden U: geef ons liefde.

Soms zitten we in de put en vliegen we tegen de muren op.
      Wij bidden U: geef ons blijdschap.

Soms schelden we elkaar de huid vol, maken we ruzie, verklaren we elkaar de oorlog.
      Wij bidden U: geef ons vrede.

Soms zijn we kortaangebonden, drammerig en driftig.
      Wij bidden U: geef ons lankmoedigheid.

Soms zijn we nors, niet erg gastvrij en zelfs vijandig.
      Wij bidden U: geef ons vriendelijkheid.

Soms zijn we schijnheilig. Soms zijn wij ronduit slecht.
      Wij bidden U: geef ons goedheid.

Soms komen we niet na wat we beloofden en laten we elkaar in de steek.
      Wij bidden U: geef ons trouw.

Soms zijn we hardleers, hardvochtig en hardnekkig.
      Wij bidden U: geef ons zachtmoedigheid.

Soms zijn we grenzeloos onvoorzichtig en hebben we onszelf niet meer in de hand.
      Wij bidden U: geef ons zelfbeheersing.

O God, laat de vrucht van de Geest overvloedig in ons groeien,
   zodat de mensen kunnen proeven
             dat U liefde bent. Amen.

“Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand,
neemt U hun adem weg, zij geven de geest   
en keren terug tot hun stof.
Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen
en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem.”    (Psalm 104:30, HSV)


Kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven


Kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven..
Kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk, vernieuw de levens van jongeren, jongerenwerkers, gezinnen.
Kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk, vernieuw de theologieopleidingen, de levens van studenten en docenten.
Kom Heilige Geest, vernieuw het gelaat van de aarde (Psalm 104:30),
vernieuw de harten van politici, beleidsmakers, economen en ecologen.
Kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven.

 

Stort uw Geest uit ...

Stort uw Geest uit
over jong en oud
over man en vrouw
over hoog en laag
over west en oost.

Stort uw vuur uit
in het hart van de mensen
in de mond van de mensen
in de handen van de mensen.

Zend uw adem neer
over hen die geloven
over allen die twijfelen
over allen die liefhebben
over allen die eenzaam zijn.

Stort uw vuur uit
over de woorden van de mensen
over het zwijgen van de mensen
over de talen van de mensen
over de liederen van de mensen.

Zend uw adem neer
over allen die toekomst bouwen
over hen die het goede bewaren
over hen die het leven behoeden
over allen die schoonheid scheppen

Stort uw Geest uit
over de huizen van de mensen
over de steden van de mensen
over de wereld van de mensen
over alle mensen van goede wil.

Hier en nu,
over ons
Stort uw Geest uit.

Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450)


Klik hier voor Gebeden tot de Heilige Geest