Soms maken we er als christenen maar een zootje van, op allerlei manieren. Ook onze kerkgeschiedenis kent de nodige bladzijden waar we niet trots op kunnen zijn. Daarom is het soms nodig om puin te ruimen, om op de knieën te gaan, en om te verootmoedigen voor God. Hieronder vind je een voorbeeld van zo'n gebed. Het gebed is al op meerdere momenten en in verschillende contexten gebeden. Sommigen hebben het bewerkt voor hun eigen context, kerk of gemeente. Het is ook digitaal beschikbaar, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Misschien wil je eerst meer weten over het waarom van Plaatsvervangend schuldbelijden - waarom zouden we?


Gebed van verootmoediging voor onze Protestantse Kerk in Nederland

Naar aanleiding van Nehemia 1:5-10:

Ach Heer, God van de hemel en aarde, machtige en ontzagwekkende God;
U die aan de wereld Jezus uw Zoon gegeven hebt,
Hij die is gekruisigd, tot heil van de wereld, Hij die is opgestaan uit de dood;
U die uw heilige Geest over ons heeft uitgestort;
U die uw beloften nakomt en trouw bent aan een ieder die U liefheeft en doet wat U gebiedt,
luister aandachtig naar ons gebed omwille van uw heilige naam.

Wij belijden de zonden die wij, als leden van de Protestantse Kerk in Nederland, tegenover U hebben gedaan, ook ik en mijn gemeente. Wij hebben U veel kwaad gedaan. Wij hebben ons niet gehouden aan uw gebod om U lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.
Wij hebben de vernieuwing van uw kerk in de weg gestaan door onderlinge verdeeldheid; door elkaar soms de tent uit te vechten of door onze positie en onze reputatie belangrijker te vinden dan uw heilige naam.

Wij hebben Jezus Christus als Hoofd van uw gemeente een bijrol toebedacht.
Wij hebben uw Geest bedroefd door geestelijke lauwheid; door niet te bidden of door te weinig te bidden; of door het gebed te gebruiken voor onze eigen doeleinden. Wij hebben de werking van de Heilige Geest, in zijn vrucht en in zijn gaven, in de gemeente en in ons eigen leven te weinig ruimte gegeven.
Wij hebben U op het tweede plan gezet door uw Woord niet te lezen, door het achteloos terzijde te schuiven of door uw Woord van zijn scherpte te ontdoen. Wij hebben onze tradities belangrijker gevonden dan Uw levend evangelie. Wij hebben dwaalleren in onze kerk gedoogd, openlijk toegestaan of hebben daar zelf in geloofd.

Ook hebben wij ons als Kerk in de plaats van Israël gesteld, terwijl we hadden moeten weten dat het volk Israël onze oudste broeder is, uw eigen volk, uw oogappel, en dat wij als gemeente van Christus uit de volkeren geënt zijn op de edele olijfboom.

Moment van stilte om zelf verder aan te vullen.

Wij hebben ………..
………………..
……………….
………………….

(wat hierboven is aangevuld wordt nu hardop uitgesproken
Het vervolg van het gebed wordt door allen gebeden:)

Wij smeken U om genade, om vergeving.
U hebt het zelf beloofd: ieder die zijn zonde belijdt zal vergeving ontvangen.
Wij vragen om uw ontferming en uw Geest om ons te vernieuwen. Stap voor stap wilt U ons leven vernieuwen, naar het beeld van Jezus uw Zoon. U wilt ook uw kerk vernieuwen.
Daarom bidden wij U: kom heilige Geest, vernieuw Uw kerk, vernieuw ons leven.
Wees ons genadig, omwille van Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer en Redder.
Amen.


(dit gebed is in een kortere versie verschenen in het hoofdstuk “Verootmoediging en gebed” in het boek Voortdurend Verlangen, onder redactie van ds. Hans Eschbach, verschenen januari 2011)