Zie, hoe goed en hoe lieflijk, als broeders ook zetelen in eendracht.
Psalm 133:1 (Naardense Bijbel)

Op 7 en 8 juni j.l. kwamen 50 leidinggevenden voor de zevende keer voor een 24-uurs-retraite bij elkaar, om te groeien in verbondenheid en eenheid in Jezus Christus.
Psalm 133 en Johannes 17 vormen de geestelijke basis van deze bijeenkomsten, die eerst door de stuurgroep van Wij Kiezen voor Eenheid werden samen geroepen en overgedragen aan de stuurgroep van het Nederlands Christelijk Forum.
Het kloppend hart van deze ontmoetingen zijn de geloofsgesprekken in kleine kring, waar op hartniveau met elkaar gesproken, gedacht en gebeden wordt. Geen discussie, maar samen delen en verwoorden wat de band met Jezus Christus is, wat leven door de Geest is, en wat het staan in de kerk en gemeente met jou als leidinggevenden doet; en in dit proces van ontmoeting en gesprek als bemoediging en verrijking aan elkaar gegeven worden.
Boeiend is het om te zien dat ook op het grondvlak deze geloofsgesprekken (www.geloofingesprek.nl) steeds meer handen en voeten krijgen.

Het verslag van de genoemde retraite (Nederlands Dagblad 9 juni 2017) geeft een heldere weergave van wat zo'n geloofsgesprek met je kan doen:

Om er verder op door te bidden:
Gebed om eenheid onder christenen en
Gebeden om de Heilige Geest

Robbert Jan Perk