Aan een Surinaamse predikante, die al jaren in Nederland woont en voor de Evangelische Broedergemeente werkt, werd gevraagd wat zij nu bad voor Nederland. Na enige aarzelen koos zij zorgvuldig haar woorden, en zei toen: "Dat ze weer ontdekken wie de Here God werkelijk is, de God die ze hebben afgeschaft in hun trots en hun hoogmoed, en dat ze weer naar Hem terugkeren."

In het avondprogramma van de laatst gehouden Nationale Synode (25-26 oktober) werd aan een vijftal jonge mannen en vrouwen gevraagd wat bovenaan stond in hun geloofsverlangen. Een jonge vrouw zei zonder blikken of blozen: "Ik verlang er zo naar dat Here Jezus spoedig terugkomt, maar als dat nog een tijdje duurt dan hoop ik dat onze kerken weer tot leven komen in Nederland en werkelijk één worden."

Deze  twee uitspraken hebben me diep geraakt, want ze verwoorden precies het spanningsveld waar veel bidders zich in bevinden. Nederland raakt steeds verder van God los en veel kerken staan machteloos toe te kijken. Veel gelovigen beseffen dat we aan de vooravond van de wederkomst staan. De verwarring en de onzekerheid nemen toe en weinig zaken blijken houvast te bieden. Veel mensen zoeken hartstochtelijk naar rust en stabiliteit.

 Gebed en gebedsgroepen zijn daarom in onze heftige tijd onmisbaar. Bidders zijn de geestelijke  frontlinie van de gemeente. Onderschat nooit de waarde van uw geloofsgebeden die u mag uitspreken, in uw binnenkamer of in uw samenkomsten. Zij zijn de ankers van het schip van de kerk. Moedig jongeren aan om samen te komen voor gebed.  Moedig predikanten om over gebed te preken, wees zelf een man/vrouw van gebed. En bid maar mee met de Surinaamse predikante: "Nederland, ontdek weer wie de Here God is." Bid ook maar mee met deze jonge vrouw:  "Kom spoedig, Heer Jezus en herstel uw kerk."

Here, leer ons bidden in deze 21e eeuw !

Robbert-Jan Perk