Vanaf 1 april 2011 zijn er diverse ontmoetingen geweest van een aantal leidinggevende christenen, die met elkaar van hart tot hart spreken over wat zij noemen de ‘seksualisering van de samenleving’. De intentie van de groep is niet alleen om het goede gebruik van de gave van seksualiteit te benoemen, om de gemeente van Jezus Christus in ons land te versterken in zuiverheid en reinheid. De groep wil ook een krachtig signaal uitzenden over het verkeerde gebruik van seksualiteit, zoals dat op velerlei wijze in ons samenleving zichtbaar is geworden:

  • Suggestieve billboards en verleidende advertenties op internet.
  • Foto’s van vrouwen in sexy lingerie en uitdagende poses.
  • Het ongegeneerde aanbod van erotiek en porno op internet.
  • De tienduizenden vrouwen, veelal uit het buitenland, die als seksslaven werkzaam zijn.
  • Groepsseks onder jongeren die steeds jonger seksueel actief zijn.
  • Jonge meisjes, ook uit christelijke gezinnen, die slachtoffer worden van loverboy-praktijken.
  • Jongens die, bij gebrek aan seksuele voorlichting, porno gebruiken als inspiratiebron voor hun eigen seksuele gedrag.

Wat is het antwoord van de gemeente van Jezus Christus aan de samenleving? En wat geven wij mee aan onze kinderen, tieners en jongeren die hun weg moeten zien te vinden in dit oerwoud?
Vanuit deze noodkreet en vanuit bovengenoemde intenties dagen wij elke christen uit om onderstaand gebed bij voorduur te bidden. We geven twee versies van het gebed, een korte en een langere.

 

VEROOTMOEDIGING EN VOORBEDE
naar aanleiding van Nehemia 1:5-10

 “Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest,
die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?
U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.”
(1 Korintiërs 6:19-20)

Heer onze God,

Wij erkennen dat U de Schepper bent van al wat leeft. Wat U maakte was zeer goed.
U hebt ons als man en vrouw naar Uw beeld geschapen en het prachtige geschenk van seksualiteit gegeven.
Ons lichaam hebt U gegeven als een tempel van de Heilige Geest. Als weerspiegeling van de relatie van Vader, Zoon en Geest mogen wij leven in verbondenheid met elkaar, waarbij we als mannen en vrouwen elkaar eren en respecteren.

Wij belijden dat wij als persoon, als gemeente van Christus en als maatschappij ernstig tekort zijn geschoten om Uw geboden omtrent seksualiteit en relaties na te leven, en dat we nagelaten hebben om op te komen voor herstel van bijbelse principes over seksualiteit en relaties.

Als mannen en vrouwen belijden wij dat wij op onszelf gericht geweest zijn voor de vervulling van onze behoeften, ook buiten de grenzen van het door U gegeven huwelijk, en dat we de ander vaak als lustobject hebben gezien.

Als gemeente van Christus belijden wij dat we te weinig hebben laten zien hoe geweldig mooi het geschenk van seksualiteit is, en dat we seksualiteit en relaties vooral op een wettische manier hebben benaderd. We hebben nagelaten om door onderwijs en het voorleven van relaties een model te geven voor wat U daarmee bedoeld heeft.
We belijden dat de kerk op veel plaatsen onveilig is, door misbruik van macht en zelfs seksueel misbruik.

Wij belijden dat onze Nederlandse samenleving voorop loopt in de wereld bij veel vormen van seksualiteit en relaties buiten de grenzen van het bijbelse huwelijk.
Wij hebben het nagelaten om onze stem te verheffen tegen de leugens over seksualiteit, relaties en schoonheidsidealen in de wereld van de media, reclame en entertainment.
Wij zijn niet opgestaan tegen de nieuwe vormen van slavernij in de seksindustrie en tegen het misbruik van kinderen, vrouwen en mannen.

Wij hebben berouw over deze zonden, we belijden deze vol schaamte aan U en vragen om Uw genade en vergeving.

Wilt U ons door Uw Geest vernieuwen en veranderen, zodat we - als in de dagen van Nehemia - de muren gaan herstellen in ons land. Geef ons de kracht om op te staan in onze eigen relaties, in onze kerk en onze plek in de maatschappij, om daarin de man of vrouw te zijn die Uw beeld weerspiegelt. Dit alles bidden wij in de naam van Uw Zoon, Jezus Christus. Amen.

 

Een langere versie van bovenstaande gebed vind je hier: Gebed over relaties en seksualiteit (2)
Wil je meer weten over plaatsvervangend schuld belijden? Lees dan Plaatsvervangend schuld belijden - waarom zouden we?
Wil je meer weten over de begeleiding van seks- en pornoverslaving? Lees dan hier verder
Wil je meer weten over de genderideologie en haar invloed in onze samenleving? Lees dan Genderideologie... punt van aandacht en voorbede of bid het volgende gebed mee: Gebed inzake invloed genderideologie


Reacties op dit initiatief of op dit gebed naar Jan Minderhoud, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.