Ds. M.D. Geuze, hervormd emeritus-predikant in de Protestantse Kerk in Nederland, schreef vier dagboekjes om gemeenteleden toe te rusten tot een biddend leven.
Het zijn dagboekjes voor een maand. De hoofdstukken bestaan uit een Bijbelwoord, een overdenking, een gebed en vragen voor overdenking en bespreking.
Ze kunnen gebruikt worden in persoonlijke stille tijd, in het gezin en in een kring. Het zijn luisteroefeningen bij woorden van God. ‘Hoe dichter bij de bron, hoe helderder het water'.

Dit zijn de boekjes:

Leer ons strijden in de gebeden - Bijbels dagboekje over volharden in het bidden, 2016
Downloaden kan via deze link.

Dank, dank nu allen God - Bijbels dagboekje over het danken van God, 2017
Downloaden kan hier.

Loof God, loof Hem overal! - Bijbels dagboekje over het loven van God, 2017
Downloaden kan hier.
 
Kom, laten wij aanbidden! -  Bijbels dagboekje over het aanbidden van God, 2017
Downloaden kan via deze link.

Neem en bid, lees en overdenk, en ontvang Gods zegen!


Jan Minderhoud
Robbert-Jan Perk