Twee dingen vallen mij op, als het gaat over jongeren en gebed.

1. Het boekje Geloof, Gebed & Tieners. Deze brochure is een uitgave van Youth for Christ Nederland. Je leest er inspirerende verhalen over de kracht van dagelijks gebed voor tieners, je vindt er tal van ideeën en 31 creatieve gebedsvormen om voor en met tieners te bidden, voor iedere dag in de maand één vorm. Het boekje wil ouders, grootouders, jeugdleiders, leraren en iedere christen stimuleren tot gebed voor tieners. Want gebed is de motor van alle jeugdwerk. Het boekje bevat ook een het Tiener-Onze Vader. Te bestellen via https://www.gospel.nl/youthforchrist of https://www.gospel.nl/geloof-gebed-en-tieners.html

Zo zegt moeder Ellen: "Blijf bidden! Ook al denk je dat je kind er niets meer mee heeft. Bid voor het besef dat God je kind niet loslaat en dat je kind het niet alleen hoeft te doen. Zelfs als hij de kerk de rug toekeert, mag je bedenken: 'Jij keert je van God af, maar God laat jou niet los.' Daarin heb je al biddende ouder een aandeel."

Pionier Anja zegt: "Breng eerst de mensen bij God, voor je God bij de mensen brengt."

Tot slot Corrie ten Boom: "Het belangrijkste dat iemand voor een ander kan doen, is voor hem bidden. Gebed behaalt de overwinning. Iedere andere dienst die wij doen, bestaat eenvoudig uit het oogsten van de resultaten van gebed."


2. Een prachtig hoofdstuk in het Handboek voor Gebed Bezinning en handreiking voor de praktijk (verscheen in april j.l.) van Edwin Hamelink over hoe jongeren het geheim van het gebed kunnen ontdekken: Relatie en revolutie: gebed en de jonge generatie.

Ik neem even de vrijheid om uit zijn hoofdstuk te citeren: "De afgelopen twee jaar zag 24-7 Prayer NL zo’n zestig 24-7 gebedsinitiatieven ontstaan, met name georganiseerd door studenten in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Het idee is simpel: een gemeenschap van jonge mensen besluit voor meerdere dagen dag en nacht te bidden in een daarvoor speciaal ingerichte gebedsruimte. Deze gebedsruimte nodigt de bezoekers uit om op verschillende manieren te bidden: vaak door middel van creativiteit en het gebruik van alle zintuigen. Voor veel jonge mensen werkt dit model goed: doordat mensen zich toewijden aan één of meerdere uren van gebed, wordt het gemakkelijker om in je agenda tijd in te ruimen voor God. Ten tweede is het voor veel mensen bevrijdend om te ontdekken dat het okay is om op verschillende manieren te bidden. In de gebedsruimtes wordt er geëxperimenteerd met verschillende gebedsvormen en hierdoor ontdekt men een vorm van gebed die goed bij de eigen persoonlijkheid past. De zin ‘Wow! Dit uur ging zo voorbij, terwijl ik dacht dat ik nooit een uur zou kunnen bidden’ is er een die veel is gehoord afgelopen jaren."

En dit mailde Edwin mij een paar maanden geleden: "Studenten in Nederland bidden nu al sinds eind januari bijna non-stop en het is bijzonder om te bedenken dat er bijna altijd iemand in gebed is afgelopen weken. Dit doorlopende gebed loopt tot 16 mei."

En ... bid nu alvast (een van de) deze gebeden: Gebeden voor kinderen en jongeren