Een gebedsgroep op de rand van de Veluwe, net tegen de IJssel aan, zit middenin het agrarische gebied. De stikstofcrisis raakt de boeren tot diep in hun bestaan en hart. Vanuit de gebedsgroep en contacten met de agrarische sector kwam de oproep tot een tijd van gebed en vasten. We geven hieronder de oproep onverkort weer.
Wie een digitale versie van de brief (in Word-versie) wil, kan mailen met Marina de Velde, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jan Minderhoud
Robbert-Jan Perk

---------------------

Ministerie van LNV
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Att: Minister Carola Schouten
Betreft: oproep tot bidden en vasten inzake het stikstofdebat


Marle, 30-10-2019

Geachte minister Schouten,

Nu het debat omtrent het stikstofbeleid haar deadline van 1 december gaat naderen willen we als christen-agrariërs een verzoek aan u voorleggen. Het is geen verzoek om versoepeling van de regelgeving of een persoonlijk beroep om uw positie in te zetten voor ons voortbestaan, maar een verzoek om mee te doen aan drie dagen bidden en vasten, alvorens een besluit te nemen over de toepassing van het stikstofbeleid.

Dat u een zware taak heeft als minister van zowel Landbouw als Natuur realiseren we ons heel goed, we bidden daarom ook voor u en uw medebeleidsmakers. Tijdens één van de momenten waarop ik voor u bad kwam het verhaal van de bijbelse koningin Ester in mijn gedachten, met name de woorden van Mordechai als hij een beroep doet op Esters voorspraak voor het volk. Hij zegt daar “wie weet ben je juist koningin geworden met het ook op een tijd als deze” (Est.4:14b). Ik dacht toen aan uw positie. Voor ons als christen-agrariërs  is het heel bijzonder om juist in een tijd als deze een minister van Landbouw te hebben die christen is. U kent de goede afloop van het verhaal en weet waarschijnlijk ook welke oproep Ester deed voordat ze naar de koning toe ging met haar verzoek. Ze riep het Joodse volk en allen uit haar hofhouding op om drie dagen te vasten.

In de gecompliceerde politieke impasse waarin uw ministerie zich momenteel bevindt is meer wijsheid geboden dan waarover mensen beschikken. Gelukkig is onze God nog steeds bereid wijsheid te geven aan ieder die daarom vraagt. Hij geeft ons bovendien verhalen ter bemoediging en voorbeelden om na te volgen.

Ons concrete verzoek is of u persoonlijk mee wilt doen aan een periode van vasten en bidden en wel van 26 t/m 28 november. Deze oproep zal landelijk verspreid worden, waarbij een ieder natuurlijk vrij is om het vasten en bidden naar eigen inzicht en mogelijkheden in te vullen. We hopen dat dit een bemoediging voor u en uw ministerie is en zien uit naar wat God gaat geven.

Een hartelijke groet namens de gebedskring van Vorchten en Veessen,

Marina de Velde
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 45628883