Ik bid al vele jaren voor de moslimwereld en heb daarbij de gewoonte om gebedsverhoringen te bewaren. Hieronder een opsomming van gebedsverhoringen uit het Midden-Oosten, met name uit Noord-Afrika. Mede vrucht van jarenlange voorbede van heel veel mensen voor deze landen! Ik put voor deze getuigenissen uit diverse bronnen. En voor wie inspiratie voor de voorbede wil, zie Bidden voor moslims. Jan Minderhoud


1.    Marokko

 • Meer dan 10 jaar lang is er gebeden voor de Midden Atlas. In een dorp waar sinds 1998 een zendeling werkzaam was, is er vervolgens een hele familie gedoopt. Het gestrooide zaad draagt vrucht.
 • Van een voorbidder met veel contacten in Noord-Afrika: “Een paar geleden werd ik gebeld door iemand die mij wilde spreken. Ik ging langs op zijn werk en hij vertelde dat hij het Nieuwe Testament gelezen had en dat hij Jezus wilde volgen. Ik legde hem uit wat dat betekent en las hem Romeinen 10:9-10 voor. Toen zei hij: ‘Ik geloof.’ Een paar dagen later vertelde hij: ’Ik heb 11 jaar lang gebeden dat iemand mij de waarheid zou vertellen’.
  Hoeveel meer zullen er zijn die dit gebed om waarheid dag na dag bidden?

2.    Mauretanië

  De paar honderd christenen in dit islamitische land worden vanwege hun moslimachtergrond zwaar vervolgd. De geheime kerk heeft het moeilijk. Toch komen mensen tot geloof door dromen, visioenen en wonderen. Eén man kwam tot geloof toen zijn ernstig zieke dochter genas na het gebed van artsen.

3.    Tunesië

 • Het jaar 1999 was een keerpunt voor de kerk in Tunesië, o.a. door het project Awake Tunesia ‘99. Vanaf dat jaar is er sprake van een groei van het aantal gemeentes in Tunesië en andere Noord-Afrikaanse landen. Ook groeit er een gebedsbeweging in dat land.
 • H. zag in een droom drie mannen staan. De man in het midden droeg een kruis om zijn nek en had een blauw boek in zijn hand. Hij zei: "Neem het boek en lees het." De man had een lange baard en droeg een gewaad. H.werd bang van de droom. Hij ging naar een imam om uitleg, maar die kon hem niet helpen. De orthodoxe kerk in zijn stad ook niet. Uiteindelijk kwam hij via een voorganger contact met plaatselijke gelovigen en een huisgemeente. Ze lazen hem Openb. 3:20 voor ("zie, Ik sta aan de deur en Ik klop...") en H.vertelde dat hij al besloten had om Jezus te volgen. En: "ik heb nu voor het eerst vrede in mijn hart."

4.    Syrië

 • Terwijl strijders van IS angst blijven zaaien, laten christenen de liefde van God aan hun moslimburen zien. Nooit eerder kwamen zoveel Syrische moslims tot geloof. Een bekeerde moslim zegt: "We wandelden in de duisternis, maar leven nu in het Licht." Al eerder zijn er berichten geweest dat moslims ongekend open zijn voor het evangelie, vooral omdat ze teleurgesteld door de agressieve en militante uitwassen van de islam.
 • Er zijn veel lege plekken in de kerken ontstaan, omdat bijna de helft van het aantal christenen gevlucht is. Maar die lege plekken worden nu opgevuld door binnenlandse vluchtelingen en door moslimbekeerlingen....”

5.  Libanon

  “Kerken in Libanon houden gezamenlijke bidstonden en helpen vluchtelingen en pasbekeerde christenen. Een locale voorganger zegt: “Door alle nieuwe gelovigen zijn we huiskerken gestart. Onze kerk bestaat nu uit meer dan twintig huisgemeenten. En er liggen nog honderd aanvragen om hulp bij het startten van nieuwe gemeenten.”

6.   Libië

 • “Een islamitische vrouw had een bijzondere ervaring: “Ik lag verdrietig op bed en voelde dat iemand mijn voeten aanraakte. Ik zag een man, omgeven door een stralend licht. Zijn aanwezigheid vulde me met blijdschap. Hij zei: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’. Ze werd christen en ging geheime kerkdiensten bezoeken.

7.  Iran

 • De 60-jarige Souri ging op zoek naar de waarheid, nadat haar dochter tot geloof was gekomen. Tijdens een gebed verscheen Jezus aan haar en kwam ze tot geloof.
 • Een vrouw uit Iran vertelt: “Mijn man en ik zaten gevangen om ons geloof. Ik voelde tijdens mijn gebed ineens een warmte door mijn lichaam stromen. Nadat we vrijgelaten waren, hoorde ik dat medegelovigen die nacht voor ons hadden gebeden.”

8.   Irak

 • “De oorlog heeft ons wakker geschud. Veel mensen raakten alles kwijt, maar vonden Jezus Christus, ook moslims. God is alles voor ons en Hij geeft vrede, ondanks de omstandigheden”  (pastor Farouk, Bagdad)
 • “De 23-jarige Athraa (schuilnaam) moest vluchten voor Islamitische Staat. Tijdens haar vlucht leerde ze de Here God kennen. “Ik heb vrede in mijn hart en in mijn leven gekregen. God heeft me geduldig gemaakt en ook vergevingsgezind.”

9  . Jemen

 • “Steeds meer moslims zijn geïnteresseerd in het christelijk geloof. De oorlog schept nieuwe kansen voor het evangelie. Juist omdat veel christelijke gezinnen moesten vluchten, kunnen ze nu het evangelie op andere plaatsen verspreiden.”

10.  Saudi-Arabië

 • "Al jaren had ik mijn twijfels over de Koran. In de zoektocht naar waarheid, ging ik in de Bijbel lezen."  Mohammed (schuilnaam) bezocht in het buitenland voor het eerst in zijn leven een kerkdienst (want in zijn eigen land is dat streng verboden) en hij kwam tot geloof in Christus.

11.   Israël en Joden in Noord-Afrika

 • Inwoners van Israël zetten zich in voor Syrische vluchtelingen in vluchtelingenkampen (levensmiddelen, medische hulp). Ook worden Syriërs geholpen in Israëlische ziekenhuizen met operaties en bevallingen.
 • Er zijn Tunesische christenen die samen met Messiasbelijdende Joden contact hebben met de Joodse gemeenschap van Djerba, een eiland voor de Tunesische kust. Er gaan deuren open, ook naar de Marokkaans-Joodse gemeenschappen. En in februari 2011 waren er in Turkije meer dan 200 (!) jonge mensen bij elkaar, uit Israël en Arabische landen, voor voorbede en verzoening tussen Jood en Arabier.

12  Algerije

 • Tot 2002 was er burgeroorlog in Algerije. In de laatste jaren van die burgeroorlog kwamen Algerijnse christenen bij elkaar om te vasten en te bidden voor de verkiezingen in hun land. Ze werden daarin bemoedigd door bidders in Nederland en andere landen die al langer tijd voor Noord-Afrika baden. Soms was er een wereldwijde dag van vasten en gebed. Inmiddels is er sprake van snel groeiende opwekking in Algerije. Enkele feiten:
     - Een gemeente die in zes jaar tijd naar 600 leden is gegroeid; een kerk waar er in een jaar tijd 150 mensen gedoopt zijn.
     - Er zijn gemeentes met 1000 zitplaatsen en meerdere diensten per zondag.
     - Ongeveer vijf miljoen (!) Algerijnen surfen op een christelijke website; wekelijks wordt er een samenkomst van een uur uitgezonden, die in de hele Arabische wereld op tv gevolgd kan worden en wereldwijd via internet. Dit is een van de meest strategische manieren om mensen met het evangelie en onderwijs te bereiken.
     - Een gebedsbeweging in Algerije, net als in Tunesië en Marokko. Zo hebben Algerijnse christenen schuld beleden over de vele Joden die in een stad vermoord zijn. Ook in andere regio's heeft er veel bloed gevloeid. Er werd ook voorbede gedaan voor de christenen in deze gebieden.
      -  In mei 2013 is er voor het eerst een zendingsconferentie gehouden, waar 100 Algerijnen zich toegewijd hebben voor een taak in de zending in en buiten Algerije.

 • Omar was jaren geleden de enige (bekende) gelovige in een stad in het oosten van Algerije. Hij kwam tot geloof door radio en tv. Toen hij maagkanker had, genas hij op gebed.

 • De zoon van een religieuze stamleider was door zijn vader opgeleid om hem op te volgen. Hij memoriseerde de Koran, nam belangrijke tradities en religieuze voorschriften in acht. Toch was hij ongelukkig en had hij geen vrede met wat hij de leiders in praktijk zag brengen. In zijn twijfel en zoektocht kreeg hij op een nacht een droom en zag hij Jezus. Die zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Hij ging op zoek, kwam op een christelijke tv zender en nam contact op met het nazorgteam. Hij nam Jezus als zijn Heer en Redder aan.

 • Een moslimvrouw sprak tijdens een vrouwenbijeenkomst en vertelde dat zij haar gezichtsvermogen teruggekregen had toen zij een visioen over Jezus kreeg.

 • Tijdens een samenkomst van de gemeente kwam er een vrouw die haar dochter droeg, die zich in allerlei bochten kronkelde en niet kon spreken of haar ogen kon openen. Ze lag erbij als een lappenpop. De leidinggevende vroeg of zij de naam van Jezus uit wilde spreken. Ze zei het heel zacht en met moeite. Toen vroeg zij om de naam van Jezus uit te roepen. Toen zij ‘JEZUS’ riep, was het meisje compleet bevrijd. De ouders barstten in tranen uit van blijdschap.

 • Een kind had jaren geleden een droom van een man in verblindend wit. Toen zij later als jongvolwassene over straat liep, hoorde zij vanuit een tuin een schoonmoeder tegen haar schoonzoon schreeuwen. Hij had een NT meegenomen uit Europa. Het pakketje met het NT werd over de omheining gegooid en belandde voor de voeten van de jonge vrouw. Ze begon in het Nieuwe Testament te lezen. Toen ze in het Marcus-evangelie bij de verheerlijking van Jezus kwam (Marc. 9), wist ze dat ze Hem in haar droom jaren geleden gezien had en kwam tot geloof.

 • Een vrouw was ernstig ziek. Tijdens evangelisatie werd er voor haar gebeden. Bij de volgende dokterscontrole bleek de vrouw volkomen genezen te zijn. Toen ze vertelde dat christenen voor haar gebeden hadden, wilde haar hele familie het evangelie horen. Inmiddels zijn er meerdere families tot geloof gekomen en is er een gemeente in het dorp.

13.    Ethiopië en Eritrea

 • Awel (schuilnaam), geboren als moslim, was bijna 17 jaar lang imam in een moskee in Ethiopë. Toen hij erg ziek was, ontmoette hij in het ziekenhuis een groep christenen die voor zijn redding en genezing baden. “Meteen trok de pijn weg.”  Awel en zijn vrouw kwamen vervolgens tot geloof. Prijs de Heer!
  Vanwege de zware druk keerde de vrouw van Awel terug tot de islam en verliet ze haar man. Awel getuigt: “Ik word vervolgd, maar toch ben ik gelukkig vanwege mijn geloof in Jezus Christus.” (OD, 16 en 17 juli 2016
 • De 19-jarige Hailes is de dochter van Haile Naigzhi, een kerkleider in Eritrea die al 12 jaar in een ondergrondse kerker gevangen zit, samen met nog vijf kerkleiders. Ze zegt: “Het is niet Gods plan dat we een prachtig en zorgeloos leven op aarde leiden. Ik ben dankbaar dat ik een dochter van de allerhoogste God ben. Op een dag zal alles perfect zijn, ik vertrouw de Here God met mijn hele hart. Hij is trouw.” (OD, 1 augustus 2016)

14.    Algemeen
De vraag naar het evangelie is groot, in de Arabische landen en onder vluchtelingen! Er zijn meer mensen nodig om via de (social en andere) media te kunnen getuigen en vragen te beantwoorden. Apps en Faceboek geven hierin onbegrensde mogelijkheden. Zie ook Arabische christenen als zendeling naar Europa....