In de afgelopen jaren ben ik regelmatig bezig geweest met de 'genderideologie'. Ik schreef er eerder een blog over, zie Genderideologie... punt van aandacht en voorbede en begin dit jaar schreef ik er een opinieartikel over in het Nederlands Dagblad, zie Met alle aandacht voor gender zou je zomaar vergeten dat er een Schepper is...

Laat één ding duidelijk zijn: de nood onder (christelijke) LHBTIQ-ers is groot en de tijd dat we hun vragen kunnen negeren ligt definitief achter ons. Terecht kloppen zij aan de deur van kerk en samenleving. Mijn zoektocht is vooral: hoe kom je de LHBTIQ-gemeenschap pastoraal tegemoet, zonder een ideologie te omarmen die ver van het bijbelse denken afstaat en er naar mijn opvatting regelrecht tegenin gaat?

Gaandeweg ontstond er in mijn hoofd en hart een gebed. Onderstaande gebed ontstond in de afgelopen maanden, vooral omdat ik bezig was met de eerste brief van Johannes en de brief van Paulus aan de Efeziërs.Gebed inzake invloed genderideologie

n.a.v. 1 Johannes 4:1-6 en Efez. 4:11-25 (versie NBV)


Barmhartige God en Vader,

U die Schepper bent van hemel en aarde,
U die de Schepper bent van man en vrouw,
U die de Vader bent van Jezus Christus en in Hem ook onze Vader,
wij danken U voor Jezus uw Zoon,
die in Zijn onderwijs de schepping van man en vrouw bevestigde.
Ook danken wij U dat het beeld van bruid en bruidegom zelfs een beeld is voor de verhouding tussen U, de God van Israël en uw volk en vervolgens tussen Christus en Zijn gemeente
(Hooglied, Hosea, Matteüs 19:1-12, Ef. 5:21-33).

U bent het die ons roept tot het geloof en de kennis van de Zoon van God,
tot de eenheid van de volmaakte mens,
tot de volle wasdom van de volheid van Christus.
Bewaar ons ervoor, dat we onmondige kinderen zouden worden, stuurloos ronddobberend en met elke wind van leer meewaaiend,
door mensen die ons op een dwaalspoor willen brengen of door wat dwaalgeesten/demonen ons willen leren
(1 Tim. 4:1).
Dat bidden wij U vooral, Schepper God, nu de genderideologen ons willen doen geloven dat de tweedeling man-vrouw een beperkende tweedeling is, en dat we de mensheid veel meer in allerlei variaties en varianten moeten zien, ook non-binair.

Help ons daarom om de geesten te onderscheiden.
Help ons om ons aan de waarheid te houden,
om elkaar liefde hebben,
ook in de concrete ontmoetingen met mensen uit de LHBTIQ-gemeenschap,
en samen volledig toe te groeien naar Hem die het hoofd is: Christus.

Help ons om te onderscheiden waar we te maken hebben met de weg van de heidenen en hun loze denkbeelden,
want in hun geest heerst duisternis en ze zijn van U vervreemd,
omdat ze U niet kennen en hun hart voor U afgesloten hebben.

Help ons om te onderscheiden waar we te maken hebben met losbandigheid, en zedeloze praktijken,
want U zegt het zelf in uw Woord: wij hebben Christus leren kennen, en Hij is het die ons een andere weg wijst.

Help ons om ons elke keer opnieuw door Hem te laten onderrichten,
onze geest en ons denken voortdurend door Hem te laten vernieuwen
en de nieuwe mens aan te trekken, die naar Gods wil geschapen is
in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

Help ons om de leugen af te leggen en de waarheid tegen elkaar te spreken,
want wij zijn elkaars ledematen.
Dit alles bidden wij U in de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen.

 

Bid dit gebed mee als het je hart heeft.
Of bid een van de volgende gebeden: Gebed over relaties en seksualiteit (1) en Gebed over relaties en seksualiteit (2)

Inmiddels (najaar 2022) ben ik aan het onderzoeken of ik een boek over deze materie wil schrijven. Wel het liefst samen met andere auteurs. Wil je op de hoogte blijven van dit bezinnings- en schrijfproces? Mail dan met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


gebedsgroet

Jan Minderhoud