Wel eens in onze rubriek profetische woorden gekeken (onder Visie)?
We hebben hier een profetische toespraak geplaatst ! Van Evert Jan Ouweneel, op de Nationale Synode, 5 november j.l.

Dit is wat Robbert-Jan Perk erover schrijft:

Bidden en ontmoeten in een snel veranderende wereld
"Veel bidders hebben behoefte aan een stukje orde en regelmaat. Dat biedt een goede basis om samen in de dienst van de dankzegging en voorbede te kunnen floreren. Rust en stilte scheppen immers de ruimte om naar de ingevingen van de Heilige Geest te kunnen luisteren en die vervolgens te verwoorden. Gehaastheid en drukte zijn vrijwel altijd contraproductief.
Op 5 november j.l. kon je in de Grote Kerk in Dordrecht bij de Derde Nationale Synode, www.nationalesynode.nl, momenten meemaken dat er sprake was van een geheiligde stilte. Daarin klonken woorden die veel kracht en inhoud hebben, vooral als het gaat over het proces van samen kerk van Christus zijn in een veranderende samenleving. Veel bidders die daar samen waren werden er diep door geraakt. Vooral de toespraak van Evert Jan Ouweneel: Profetische kalmte in een perfect storm bood veel perspectief op hoe we in deze 21ste eeuw als profeten en priesters onze weg kunnen vinden. Wij bevelen deze toespraak van harte bij u aan, Breng hem ter sprake in uw gebedsgroep of huiskring.
Op deze Nationale synode werd ook het startschot gegeven voor de beweging van www.geloofingesprek.nl, die op lokaal niveau mensen met elkaar wil verbinden door middel van huiskamergesprekken. Door middel van een mooi ontworpen bordspel komen mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen samen aan de praat over wat hen aan elkaar verbindt. Het is bijzonder om te zien wat er dan aan verbondenheid en betrokkenheid ontstaat. Ook als bidders in gebedsgroepen is het van tijd tot tijd nodig om aan deze kant van gemeenschapsvorming te werken. We bevelen het van harte in uw belangstelling aan."

Jan Minderhoud