“Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest,
die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?
U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.”
(1 Korintiërs 6:19-20)

GEBED VAN VEROOTMOEDIGING OVER DE SEKSUALISERING VAN DE SAMENLEVING
naar aanleiding van Nehemia 1:5-10

Ach Heer, God van de hemel en aarde, machtige en ontzagwekkende God;
U die de Schepper bent van hemel en aarde, U die man en vrouw geschapen hebt naar uw beeld,
U die daarbij ook het kostbare geschenk van seksualiteit gegeven hebt, als scheppingsgave, als uw creatieve idee, gegeven aan man en vrouw om elkaar te verheugen.
U die aan de wereld Jezus uw Zoon gegeven hebt, Hij die is gekruisigd, tot heil van de wereld, Hij die is opgestaan uit de dood;
U die uw Heilige Geest over ons heeft uitgestort en ons lichaam een tempel van de Heilige Geest noemt,
U die uw beloften nakomt en trouw bent aan een ieder die U liefheeft en doet wat U gebiedt, luister aandachtig naar ons gebed omwille van uw heilige naam.

Wij belijden de zonden die wij, als kinderen van U tegenover U hebben gedaan. Wij hebben U veel kwaad gedaan.
Wij hebben ons niet gehouden aan uw gebod om U lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.
Wij hebben het kostbare geschenk van de seksualiteit te grabbel gegooid, in een samenleving waarin erotisering van relaties en het ongegeneerde aanbod van pornografie de boventoon voeren.
Wij hebben het toegestaan dat de entertainment, massamedia, de sociale media en de internetcultuur bol staan van grensoverschrijdende beelden, beelden die onterend zijn voor vrouwen, kinderen en mannen.

Wij belijden U dat we door deze ongebreidelde seksualiteit het beeld van de Schepper God – man en vrouw - bezoedeld hebben, dat we onze lichamen, bedoeld als tempel van de Heilige Geest, ontwijd hebben.

Als mannen belijden we U dat we al te vaak onze plaats in ons gezin niet op de juiste wijze ingenomen hebben, en onszelf niet onderworpen hebben aan Christus die ons Hoofd is.
We verootmoedigen ons vol schaamte dat we de vrouw als lustobject benaderd hebben, om hen te gebruiken, en niet als partner die zich mag verheugen in de koesterende en beschermende liefde van haar man.
We hebben daarin niet het voorbeeld gevolgd van Christus die Zijn gemeente liefheeft en zich voor haar heeft prijsgegeven. We vragen U om vergeving voor al die momenten dat we er wel voor ons werk en voor de kerk waren, maar niet voor onze vrouw en kinderen. Of we hielden hen wel wetten en regels voor, maar waar was de oprechte liefde en betrokkenheid op hun leven?
We belijden U dat we in dit alles zo op onszelf gericht kunnen zijn, en niet op de ander en op U.

Als vrouwen belijden we U dat we op onzuivere wijze begeerd willen worden en dat we zo op onszelf gericht kunnen zijn. We belijden dat we medeafhankelijk gedrag vertonen en het moeilijk vinden om zuivere grenzen aan te geven, vanuit ons verlangen dat onze man zal geven wat wij nodig hebben. We vergeten ons dan tot U te richten, om onze verlangens bij Uw troon kenbaar te maken en het van U te verwachten.
We belijden dat we de verantwoordelijkheid, die de man door uw ordening heeft gekregen, niet erkennen en hem respecteren, zoals U dat van ons in uw Woord vraagt. Wilt u ons helpen voor onze man de hulp te zijn die bij hem past, hem te ondersteunen en te bemoedigen, waar nodig hem in nederigheid en liefde te confronteren met zonden en zwakheden. Help ons ook zelf open te zijn over onze zonden tegenover hem, zodat hij zijn priesterlijke taak voor zijn gezin kan vervullen.

Als gemeente van Christus belijden we dat we onvoldoende in staat zijn geweest onze stem te laten horen, dat we onvoldoende een tegengeluid hebben laten klinken, dat we integendeel te vaak de seksualisering van de samenleving oogluikend hebben toegestaan of daar zelf aan hebben meegewerkt.
Ook belijden we dat we onvoldoende Uw bedoelingen met seksualiteit hebben uitgedragen en voorgeleefd. Wij zijn niet opgestaan tegen de nieuwe vormen van slavernij in de seksindustrie, tegen de uitbreiding van de porno-industrie, tegen het misbruik van kostbare kinderen, vrouwen en mannen.

Als samenleving belijden we U ook dat we een knieval hebben gemaakt voor het ‘schoonheidsideaal’, zoals ons dat wordt opgedrongen door de media en de publieke opinie.
Wij bidden dat de geestelijke bedekking die over ons land ligt, ook als het gaat om relaties en seksualiteit, doorbroken zal worden, door de kracht van onze gebeden, door inzicht in de geestelijke werkelijkheid die hierachter ligt en vooral door de aanwezigheid van Jezus Christus, Koning en Heer, in kerk en samenleving.

Wij smeken U om genade, om vergeving. U hebt het zelf beloofd: ieder die zijn zonde belijdt zal vergeving ontvangen. Wij vragen om uw ontferming en uw Geest om ons te vernieuwen, om ons leven te reinigen en te heiligen. Stap voor stap wilt U ons leven vernieuwen, naar het beeld van Jezus uw Zoon, naar het beeld zoals U dat van oorsprong bedoeld hebt. En zoals U in de dagen van Nehemia de muren van Jeruzalem wilde herstellen, herstel zo onze visie op seksualiteit zoals U dat bedoeld hebt. Daarom bidden wij U: kom Heilige Geest, vernieuw ons leven. Wees ons genadig, omwille van Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer en Redder. Amen.

 

Voor de achtergronden bij dit gebed, alsook een kortere versier: Gebed over relaties en seksualiteit (1)
Wil je meer weten over plaatsvervangend schuld belijden? Lees dan Plaatsvervangend schuld belijden - waarom zouden we?
Wil je meer weten over seks- en pornoverslaving en hoe je de negatieve spiraal doorbreekt? Lees dan hier verder.
Wil je meer weten over de genderideologie en haar invloed in onze samenleving? Lees dan Genderideologie... punt van aandacht en voorbede of bid het volgende gebed mee:Gebed inzake invloed genderideologie

Reacties op dit initiatief of dit gebed naar Jan Minderhoud, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.