In april 1992 verzamelde een groep christenen van een wereldwijde zendingsorganisatie zich bij de Rode Zee in het Midden-Oosten. De ramadan was net voorbij. Tijdens het gezamenlijke gebed voelden ze de aanwezigheid van God op een sterke en onverwachte manier.
God riep hen om zich met grotere toewijding in te zetten voor de moslimwereld. De moslimwereld te omarmen in al zijn verscheidenheid. Moslims te zien zoals God hen ziet, als Zijn geliefde schepselen.
Deze mensen wijdden zich toe aan deze boodschap en begonnen met een tijd van 30 dagen bidden en vasten voor de moslimwereld.
“En nu, 30 jaar later, gebruikt een miljoen mensen de gebedsgids in meer dan 40 talen, in gehoorzaamheid aan de oproep van God.”

Het jaar erna deed deze groep hetzelfde. Dit keer werd er een gids gemaakt om hen te helpen samen met anderen te bidden. Christenen die in moslimgemeenschappen werkten, werd gevraagd om hun noden en verhalen te delen om de gebeden te inspireren. Er werd een team gevormd om de distributie naar een groeiend aantal regio’s te coördineren en om vertalingen te realiseren.

Van een kleine groep tot een miljoen deelnemers
Elk jaar waren er meer deelnemers. Andere organisaties, kerken en bedieningen raakten betrokken in bijdragen aan de inhoud, vertaling en distributie van de gebedsgids. Steeds meer christenen werden geïnspireerd om te bidden voor moslims. En nu, 30 jaar later, gebruikt een miljoen mensen de gebedsgids in meer dan 40 talen, in gehoorzaamheid aan de oproep van God. Ooit gedaan aan een kleine groep christenen om moslims lief te hebben en voor hen te bidden.
“In de gebedsgids van 2022 lees je de vrucht van 30 jaar trouwe voorbede.”

De vrucht van gelovig gebed
In 2015 lag de focus van 30 Dagen Gebed op het werk van David Garrison. Garrison is een onderzoeker en schrijver die bewegingen van moslims naar Christus heeft bestudeerd. Hij beschreef situaties waar meer dan duizend mensen van dezelfde moslimgemeenschap volgeling werden van Jezus. Hij heeft ontdekt dat dit soort bewegingen zeldzaam waren in de eerste twaalf en een halve eeuw sinds het begin van de islam. De islam was op dat moment zelfs uitgegroeid tot een wereldwijde populatie van meer dan 1,6 miljard volgelingen.
Aan het eind van de 20e eeuw vond er een verandering plaats. Bewegingen richting Christus werden vastgesteld in Algerije, Sovjet Centraal Azië, Bangladesh en Iran. In de eerste 14 jaar van de 21e eeuw ontstonden meer bewegingen in de moslimwereld dan er in de voorliggende 12 eeuwen bij elkaar zijn geweest! (Lees hier meer over in het boek Er waait een wind door het huis van de islam van David Garrison).

Terugblik op de afgelopen 30 jaar
In 1992 sprak God tot een groep mensen die Hij vertrouwde. Hij inspireerde hen om te gaan bidden voor de moslimwereld van dat moment. Hij werkte met Zijn Geest om duizenden moslims tot geloof in Hem te brengen.
Dit jaar wordt er in de 30 Dagen Gebedsgids regelmatig teruggeblikt. In de gebedsgids van 2022 ontdek je dat wij samen mochten werken met God, door gebed. En lees je de vrucht van 30 jaar trouwe voorbede.
Kijk hier voor meer informatie over 30 Dagen Gebed 2022.
Bekijk hier de preview van de gebedsgids.

zie ook de eerdere blog Bid mee voor onbereikte moslimvolken met 30 Dagen Gebed