“De geschiedenis van zending is de geschiedenis van verhoord gebed." (Samuel Zwemer, zendeling)

In 2021 bestond Frontiers in Engeland 30 jaar. Terugkijkend zien we in deze 30 jaar de grootste beweging tot Christus onder moslims vanaf de komst van islam in de zevende eeuw. In de eerste twee decennia van deze eeuw zijn er meer moslims tot geloof in Jezus zijn gekomen dan in de voorgaande veertien eeuwen samen. Tegenwoordig is een van de snelst groeiende kerken ter wereld onder Iraniërs! Wie had dat 30 jaar geleden gedacht?

Wat is er veranderd?
We krijgen vaak de vraag waarom we plotseling deze ongekende beweging tot Christus in de moslimwereld zien. Hier zijn enkele van de factoren waarvan wij denken dat ze hiertoe hebben geleid:

1. Verschuiving van focus
In 1989 viel de Berlijnse Muur en slechts twee jaar later zagen we de eerste Golfoorlog. Al snel verschoof de focus van de wereld van het communisme naar de moslimwereld. En stond deze elke dag op de voorpagina’s in het nieuws. Gebeurtenissen als 9/11 en de Arabische Lente volgden. Wij geloven dat God dergelijke gebeurtenissen heeft gebruikt om zowel de kerk wakker te schudden voor de behoeften van moslims, als om moslims ertoe aan te zetten vragen te stellen bij hun eigen geloof.

2. Meer werkers, meer oogst
Eeuwenlang was de moslimwereld grotendeels over het hoofd gezien in de zendingswereld. Vooral omdat het als ’te moeilijk of te gevaarlijk’ werd beschouwd. Frontiers en andere organisaties hebben de afgelopen jaren duizenden werkers uitgezonden. Als er meer werkers uitgezonden worden die de liefde van God laten zien, is het toch geen toeval dat we op sommige plaatsen een oogst zien....

3. Gebed, gebed, gebed
Halverwege de jaren negentig begon ook de gebedsbeweging 30 Dagen Gebed. Elke ramadan begonnen tienduizenden christenen over de hele wereld te bidden voor de moslimwereld. Veel gebedshuizen zijn opgericht op onbereikte plaatsen, gewijd aan voorbede voor de mensen in hun land. Zoals Samuel Zwemer (zendeling onder moslims 1867 – 1952) het uitdrukte: “De geschiedenis van zending is de geschiedenis van verhoord gebed.”

Op 1 april 2022 begint de ramadan en ook 30 Dagen Gebed. Klik hier voor meer informatie (met onderaan de pagina een preview van de gebedsgids).

4. Uitstappen in geloof
Vóór de jaren 80 geloofden maar weinig christenen dat het mogelijk was om kerken onder moslims te stichten. God beloont echter altijd geloof en kerkplanting werd een realiteit. Binnen een paar decennia hebben we veel geleerd over hoe we op een goede manier het Goede Nieuws kunnen delen, en hoe we het niet moeten doen. We zijn dank verschuldigd aan degenen die gingen, probeerden en worstelden, evenals degenen die vrucht zagen van hun werk.

5. Op Gods tijd
Jezus zei tegen Nicodemus: “De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.”
God werkt op Zijn tijd en plaats. We kunnen niet altijd uitleggen waarom. Om de een of andere reden lijkt het erop dat dit Gods tijd is voor Iraniërs, Afghanen, Koerden en Indonesiërs.
Onder de Maleisiërs en de Turken zien we bijvoorbeeld nog weinig vrucht.

“Laten we bidden en jonge mensen in onze kerken aanmoedigen om te overwegen naar de onbereikte volken te gaan.”


Zijn we nog nodig?

Op dit moment zijn sommige delen van de moslimwereld als velden, wit om te oogsten. Een oogst zonder werkers zal echter gewoon op het veld wegrotten (zie Lukas 10:2).
Veel andere volkeren en plaatsen hebben nog steeds geen toegang tot het Goede Nieuws. Bid mee dat dit verandert. En laten we jonge mensen in onze kerken aanmoedigen om te overwegen naar de onbereikte volken te gaan.
Frontiers, in Engeland, Nederland en wereldwijd, wil zich blijven inzetten om het bevel van Christus te volgen: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.” (Matteüs 28: 19-20a, NBV)

Meer informatie?
Benieuwd naar meer informatie en verhalen naar aanleiding van deze blog? Lees het boek Er waait een wind door het huis van de islam. Dit boek is hier te bestellen.