“Het pad van de rechtvaardige is geheel effen,
recht is he
t spoor dat U voor de rechtvaardige baant.
Ook in de weg van Uw oordelen, HEERE, hebben wij U verwacht;
naar Uw Naam en n
aar Uw gedachtenis gaat het verlangen van onze ziel uit. Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht,
ja, met mijn geest diep in mij zoek ik U ernstig.
Want wanneer Uw oordelen over de aarde komen,
leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is.”
(Jesaja 26:7-9 - HSV)

In deze coronatijd - en corona schrijf je altijd met een kleine letter, alleen God is Koning - zie je voortdurend complottheorieën opduiken. Of achter het coronavirus zelf zit een complot, of anders wel achter het vaccinatieprogramma. Ook zijn er virusontkenners. Dergelijke gedachten worden ook wel gevoed door het bijbelboek Openbaring, met bijvoorbeeld het getal van het beest, 666 (Openb. 13:18).
Complottheorieën, je komt ze elke keer weer tegen, rondom satanisme (waarvan we echt wel overtuigd zijn dat het bestaat, er zijn mensen die in cults of in hun eentje satan aanbidden), rondom Vrijmetselarij, rondom het vormen van een nieuwe wereldorde en nu rondom het coronavirus. Onzekere tijden en ongrijpbare zaken kunnen van alles in ons oproepen.
Over mijn eigen zoektocht (Jan M.) hoe ons in praktische zin te verhouden tot de coronamaatregelen, schrijf ik achteraan deze blog enkele notities. Nu even dit:

In deze adventstijd preekte ik meermalen over Lucas 21, in combinatie met Jesaja 26:7-9 (voor de preek klik op Hef je hoofd omhoog, want de Koning komt - Lukas 21 in coronatijd).
Lucas 21 is Jezus’ toespraak over de laatste dingen, en in dat verband noemt Jezus ook epidemieën. Eindtijd is het al 2000 jaar, sinds de komst van Christus in onze duistere wereld.  Zo schrijft de apostel Johannes in zijn dagen al over de antichrist: ‘hij is nu al in de wereld’, en soms gebruikt Johannes een meervoud: antichristen (1 Joh. 2:18-23, 4:1-6). Blijkbaar kan hij in een meervoudige gestalte opduiken in elke moment van de geschiedenis.
De vraag is nu: leven we nu in een tijd dat deze zaken zich toespitsen? De gebeurtenissen rondom het volk Israël in de afgelopen eeuw. De vele humanitaire rampen van de afgelopen tientallen jaren. Tsunamis en natuurrampen. Het mag ons te denken geven...
Jezus roept ons op om op de vijgenboom (beeld van volk Israël!) en alle andere bomen (hier beeld van de volkeren) te letten. En om waakzaam te zijn en te blijven bidden. Bonhoeffer zei, ook in een tijd van crisis: wat God van ons vraagt is bidden, wachten op God en het goede doen.

Waakzaam zijn, alert blijven. Toch willen we oproepen om verre te blijven van complottheorieën. Ze zijn altijd zeer speculatief en voeden het wantrouwen in instanties en overheden, een wantrouwen dat toch al bovenmate aanwezig is in onze samenleving. Alsof politici en beleidsmakers elke dag opstaan met de gedachte ‘hoe kunnen we het leven van mensen zo moeilijk mogelijk maken?’.
Als het in het bijbelboek Openbaring gaat over het beest uit de aarde en het beest uit de zee, en over het getal van het beest 666, dan is dat in die dagen een directe verwijzing naar de Romeinse keizer die zich in de eerste eeuw steeds vaker ‘Heer en God’ liet noemen. Een codenaam voor de keizer. Dat was in die dagen een zichtbare gestalte van de antichrist. Zichtbaar, aanwijsbaar. In de keizerscultus was dat een concrete afgod waarvoor je kon buigen, net als sommige dictators in gesloten landen, denk aan Kim Jong-un in Noord-Korea. Dat is wat anders dan onzichtbare programma’s waarmee een hele of halve wereldbevolking geïnjecteerd, gehersenspoeld of ingeënt zouden kunnen worden.

Wat rest ons dan in deze (eind)tijd? Het goede doen, dus ons ook aan de richtlijnen van het RIVM houden. Een immuunsysteem opbouwen tegen de kwaadaardige virussen van angst, haat en populisme. Waakzaam zijn, alert blijven. En vooral bidden, voor de mensen om ons heen, voor de overheden die telkens weer ingewikkelde afwegingen moeten maken (naar 1 Tim.2:1-5, Titus 3:1-2 en 1 Petrus 2:13-17). Pas als de overheid letterlijk een beest wordt en tegen God en Zijn gebod ingaat, zullen we ons tegen de overheid moeten verzetten. Dat lijkt ons hier niet aan de orde. Zie ook Bidden in coronatijd

Tot slot: er ligt een belofte over ons leven en over deze wereld:

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal Hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten.
 (Jesaja 9:5 en 6 - NBV)

Kersttijd 2020

Jan Minderhoud
Robbert-Jan Perk

 

P.S. Mijn zoektocht inzake corona (Jan M.). Ik noteerde eerder deze week het volgende:

 1. Ik heb tot op heden geen aanleiding gezien om het overheidsbeleid te wantrouwen. Ik vertrouw op de deskundigheid en expertise van degenen die hen adviseren. Het is hun vak, niet het mijne.
 2. Ondertussen heb ik meerdere contacten gehad met mensen die wel ernstige vragen stellen bij het overheidsbeleid inzake corona. Ik heb dat (opnieuw) door me heen laten gaan, en kwam toen tot de volgende notities:
  - Corona kwam onze wereld binnen als een nieuw virus, waar – anders dan bij een griep – nog niemand weerstand tegen heeft. Als je dat z’n gang laat gaat, wordt in korte tijd 50 tot 60% van de bevolking ziek. Op zich lijkt dat misschien nog niet zo erg te zijn (corona krijg je meestal in een lichte vorm), maar het werkt wel maatschappelijk ontwrichtend. Want er komt een hoog ziekteverzuim (ook dat is slecht voor de economie) en vooral: er komt een onverantwoord grote druk op de zorg.
  - Over die druk op de zorg kan mijn eigen vrouw (arts in het ziekenhuis) wel een paar duidelijke verhalen vertellen: op welke manier de gezondheidszorg en de IC-s onder druk komen te staan. Ik weet dat ook van een vriendin die in een van de tehuizen werkt. Die druk was en is bovenmate groot. Die verhalen kennen we inmiddels allemaal wel, we hebben altijd wel iemand ons die in de zorg werkt.
  - Bij een nieuw virus is er nog geen groepsimmuniteit opgebouwd, je moet er dus wel wat mee (z’n gang laten gang of indammen).
  - Het sterftecijfer bij corona is weliswaar laag, maar altijd nog beduidend hoger dan bij een griep.
  - Situatie december 2020: een onverantwoord grote druk op de IC’s, tekenen van PTSS bij sommige zorgmedewerkers die in de eerste golf teveel hebben meegemaakt en mensen hebben zien overlijden, patiënten die naar Duitsland verplaatst moeten worden en het ongemak dat dat voor familieleden met zich meebrengt.
 3. Dit alles in overweging nemende, kwam ik tot het volgende:
  - Ik kan niet geloven dat kabinet Rutte III (en andere regeringen in Europa en daarbuiten) zulke ingrijpende maatregelen nemen, zonder dat ze daar gegronde redenen voor zouden hebben. Besef ook dat we in een land leven waar de economie allesbepalend is, de mammon is onze belangrijkste afgod. Als ons kabinet ervoor kiest om door twee lockdowns een economie voor jaren achterop te laten raken, dan geeft dat wel aan dat het ergens over gaat. Rutte in maart/april: “dit zijn duivelse dilemma’s”, en “we moeten met 50% kennis 100% besluiten nemen”.
  Als ik hun argumentatie goed begrijp, dan gaat het om het voorkomen van fysieke en emotionele overbelasting in de zorg (zie onder punt 2)
  - Ik wil ook niet geloven dat 90 tot 95% van de wereldleiders het kwade voor ogen hebben, een bevolking willen pesten of willen infiltreren met nieuw gedachtegoed, een gevaarlijk vaccin etc.
  - Ik blijf bidden voor de overheid en onderschik me aan de richtlijnen en maatregelen die gegeven worden. Als ik daar goede gronden voor zie, dan wijk ik daar vanaf.