40 dagen met Jezus  - een reisverslag

In de afgelopen Veertigdagentijd las ik het boek dat recent onder redactie Johan den Hartogh is uitgebracht: 40 dagen met Jezus - voor iedereen die Jezus beter wil leren kennen! Een boek met daarin veertig veelal jonge auteurs met hun reflecties op veertig kenmerken van Jezus, dit aan de hand van het bijbelboek Openbaring, vooral Openbaring 1 t/m 3. Zie ook www.biddeniseenweg.nl/blog/343-40-dagen-met-jezus-nieuw-boek

De Bijbeltekst uit 1 Johannes 5:20 was voor mij een mooi uitgangspunt: “We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de ware God te kennen. En wij zijn in Hem, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, Hij is het eeuwige leven.”

’s Morgens reflecteer ik op een kenmerk van Jezus. Ik dank Hem, aanbid Hem. Op mijn zwerfvuilrondje door het dorp laat ik dit kenmerk terugkomen, door het hardop uit te spreken:  “U bent .…”. Het opruimen van zwerfvuil is vaak onderdeel van mijn gebedstijd in de vroege ochtend, o.a. door even het plein bij het winkelcentrum schoon te houden en het zwerfvuilgebed te bidden (zie ook https://www.janminderhoud.nl/over-jan-minderhoud onderaan de pagina).

Ook leg ik het kenmerk van Jezus over een situatie waarmee ik biddend worstel of verbind ik dat aan iemand die aan mijn voorbede is toevertrouwd. Soms neem ik het mee in een begeleidingsgesprek, in de tweede helft van de ochtend of later in de dag (coaching, counseling, o.a. op seks- en pornoverslaving, pastoraat voor bevrijding en genezing). Of ik leg de naam van Jezus over het wereldgebeuren: “U bent de Heerser over de vorsten van de aarde, U bent Koning, over Noord-Korea waar Kim Jong-Un nog altijd in het zadel zit, over Afghanistan onder de knoet van de Taliban en over de Oekraïne waar de Russische invasie aan de gang is. U bent de Heerser, U bent Koning, ook over de dominante genderideologie die kinderen op de basisschool tussen de oren wordt gedruppeld.”

Naarmate de dag vordert ebt het weg. En lukt het mij lang niet altijd om de eigenschap van Jezus in de loop van de dag terug te laten komen. Dat is al meer dan veertig jaar zo: ik bid minder naarmate de dag vordert. Anders gezegd: mijn binnenkamer wordt door de dag heen een buitenkamer. En soms bid ik samen met anderen in een gebedsmeeting. Om deze redenen zou het boek veertig dagen voor mezelf geschikt zijn voor veertig weken: er in de loop van de week af en toe naar grijpen en de naam/titel van Jezus over mijn eigen leven en over situaties heen leggen …

Ik geef nog een voorbeeld hoe een eigenschap van Jezus me raakt: op dag 7 (‘Hij die ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed’) bid ik het lofgebed op het bloed van het Lam.

Nog een paar voorbeelden: op dag 20 (….Zijn gezicht schitterde als de felle zon) bid ik: “Uw lieflijk aangezicht wil ik altijd voor mij zien, geen ander op de troon dan Jezus U alleen.” En op dag 21 (Jezus als de Levende) realiseer ik me dat ook bij mij het verleden me nog regelmatig onder de huid kruipt. Ik breng het bij de Heer.

Tot slot: in de laatste twee weken dat ik door het boek van Johan heenging, zat ik wat aan de lat. Ik had best veel werk verzet, en een stresssysteem wat overactief was door de ontmanteling/sloop van een verpleeghuis aan de overkant. Bijna non-stop herrie overdag, daar reageer ik hypergevoelig op… In deze omstandigheden merk ik in mezelf twee bewegingen: 1. ik probeer de eigenschap van Jezus mee te nemen in de situatie waarin ik verkeer, want Hij wil juist indalen in mijn malaise. 2. Het lukt mij nu zeker niet om de eigenschap van Jezus in de loop van de dag terug te laten komen, ik duik dan de overlevingsmodus in. Ik vertrouw er dan maar op dat zijn Geest Zijn heilzame werk in mijn leven doet, zonder dat ik daar in mijn hoofd actief mee bezig ben. Hij ziet tenslotte het hart aan.  Dit laatste brengt mij opnieuw op de gedachte dat ik het boek liever in veertig weken zou doorwandelen, en de eigenschap van Jezus de hele week zou willen laten terugkomen. Het zou in mijn leven meer kans krijgen om in te dalen.

Samengevat: een prachtig boek om met Jezus te wandelen en Hem beter te leren kennen. De spelfouten en vooral het inconsequente hoofdlettergebruik nam ik graag voor lief. Maar ik weet van Johan dat daar voor een eventuele herdruk aan gewerkt wordt.
Overigens las ik het boek parallel met de digitale retraite die de Jezuïeten ons al jaren aanbieden, zowel in Advent als in de Veertigdagentijd. Dagelijks een email, een kort bijbelgedeelte en vooral: verdiepende vragen.

Jan Minderhoud