In de zomermaanden las ik (Jan M.) het boekje Als een lam, met daarin de oudste overgeleverde paaspreek uit de christelijke kerk, van Melito van Sardes. Melito leefde in de tweede eeuw en volgens kerkvader Eusebius was hij de eerste bisschop van Sardes.

Over de paaspreek (vertaald door Vincent Hunink) valt veel te zeggen, bijvoorbeeld over beruchte anti-judaïstische passages in zijn preek. Paul van Geest gaat in zijn inleiding uitgebreid op de achtergronden van de preek in. Wat ik zelf soms doe met krachtige teksten, is dat ik daar een gebed van maak.
Lees hier een klein gedeelte van de preek van Melito van Sardes omgewerkt tot een gebed tot Jezus Christus. "Heer Jezus Christus, U bent het Pasen van ons heil "