Functioneert in uw gemeente…?
(aankruisen wat van toepassing is)

0  Gebedskring
0  Gebedsbrief
0  Persoonlijk gebed ('stille tijd’)
0  Gebedsbrief/gebedsboek in de kerk
0  Ziekenzalving
0  Werkgroep gebed
0  Gebedsoudste/ouderling
0  Gebedstelefoon/cirkels
0  Gebedsketen per e-mail
0  Kringgebed tijdens kringen/groot huisbezoek
0  Zegenend bidden – ministry-gebed
0  Gebedstrio’s
0  Gebedswandelingen
0  Voorbereidingsgroepje voorbede (ere)dienst
0  Gebedsavond van de hele gemeente
0  Gebed door gezinnen aan tafel
0  Speciale gebedsgroep voor bijv. Israël, zending, onderwijs, interkerkelijk

Doen uw gemeenteleden mee aan…?

0  Week van Gebed (EA, januari)
0  Gebed voor de Eenheid van de christenen(Raad van Kerken, zelfde week in januari)
0  Gebedsbijeenkomsten in de Stille Week voor Pasen
0  Stads- of Regiogebed
0  Tien dagen voor Nederland of Pinksternoveen (tussen Hemelvaart en Pinksteren)
0  Nacht van Gebed voor de Lijdende Kerk (eerste zondag na Pinksteren)

Toerusting in de gemeente

0  Gaat het regelmatig in de preek over gebed?
0  Worden boeken over gebed besproken in het gemeenteblad?
0  Zijn er boeken over gebed aanwezig op de boekentafel?
0  Is er toerusting over gebed aan kinderen?
0  Is er toerusting over gebed aan tieners/jongeren?
0  Is gebed wel eens thema van een gemeenteavond/groothuisbezoek?
0  Komt het gebed aan de orde in het persoonlijke pastoraat/huisbezoek?
0  Worden er wel eens cursussen over gebed gehouden?

Knelpunten

Wat zijn volgens u de top drie van knelpunten voor uw gemeente m.b.t. gebed?

1.
2.
3.

Uit Jan Minderhoud, Bidden is een weg – Praktische gebedsvormen voor de binnenkamer en voor groepen, Merweboek Sliedrecht 2007. Zie BIDDEN IS EEN WEG - Inhoudsopgave boek

(c) 2000 - Evangelische Alliantie, Bert Roor