Wat ook kan: kort bidden door een eenvoudige gebedsaanroep of gebedsregel eenmalig of vaker te herhalen.
Het voordeel van deze manier van bidden is dat je het ook onderweg kunt doen - al wandelend, fietsend, autorijdend - en dat je er niet bij hoeft na te denken. Je kunt zo als het ware je omgeving 'doordrenken met gebed'. 

Misschien is het wel zoals één van de woestijnvaders, Johannes Climacus, heeft gezegd:
"Wanneer je bidt, probeer je dan niet uit te drukken in mooie woorden, want dikwijls zijn het de eenvoudige herhaalde zinnetjes van een klein kind, die onze Vader in de hemel het meest onweerstaanbaar vindt."

Je kunt zo'n kort gebed uitspreken zo vaak je aan een noodsituatie of aan een persoon denkt.
Sommige gebedsaanroepen kun je ook als lofprijzing bidden.
Het Innerlijk Gebed en het Jezusgebed zijn hier 'verfijnde' varianten op. Het innerlijk gebed en het Jezus-gebed bid je in en en vanuit de stilte. Je kunt ook denken aan een Gebedswandeling

Enkele gebedsaanroepen voor thuis of onderweg:

 • 'Abba, Vader'

 • 'Immanuël'

 • 'Maranatha'
  in de dubbele betekenis van: "Onze Heer is gekomen" (als heilsfeit)
    "Onze Heer, kom" (als vraaggebed) a. in de wederkomst b. "Heer, kom nu al, in deze situatie, in..."

 • 'Heer, ontferm U'

 • 'Wees mij (ons) zondaar genadig' (Lucas 18:13)

 • 'Bij U, HERE, schuil ik.'   (Psalm 31:2a)

 • 'In uw hand beveel ik mijn geest'  (Psalm 31:6)

 • 'Zend uw licht en uw waarheid'  (Psalm 43)

 • 'Spreek Heer uw Woord, dat het licht overwint' (Opwekkingslied 334)