Misschien kent u die anekdote wel (helaas waar gebeurd ...). Een kerkenraad komt bij elkaar en de voorzitter opent de vergadering met bijbellezen en gebed. Eén van de kerkenraadsleden komt later binnen, net na de opening. Eén van de reeds aanwezigen zegt daarop:  "Kom naar verder, je hebt nog niets gemist" ...
Alsof het bidden en bijbellezen niet tot het wezen van de kerkenraad hoort. Alsof het openen en sluiten met gebed letterlijk een sluitpost is, pro forma ...

Enkele gedachten over een kerkenraad die meer doet dan vergaderen:

1. De kerkenraad mag allereerst zelf een biddende kerkenraad zijn.
Een paar voorbeelden:
- Roep de kerkenraadsleden op om zich persoonlijk in gebed voor te bereiden op een vergadering.
- Begin een vergadering (eens) met kringgebed.
- Doe de opening of de afsluiting in de kerkzaal, even weg van de vergaderstukken, bijvoorbeeld in de vorm van een avondgebed.

2. In de kerkenraad leer je samen te luisteren naar Gods stem.
Lees daartoe het volgende artikel Stil, de kerkenraad luistert naar de stem van de Heer!.
Of doe met elkaar Lectio Divina (tijdsinvestering 45 minuten, liefst in groepjes van drie of vier personen)

3. Zorg ervoor dat het gebed verankerd wordt in het beleid van de gemeente.
Dit kan bijvoorbeeld op de volgende manieren:
- Stel een ouderling van gebed aan.
- Roep een Werkgroep Gebed in het leven die verantwoordelijk is voor coördinatie van en toerusting tot gebed.
- Zet een vast punt op de agenda van de kerkenraadsvergadering: "Welke onderwerpen van dank en voorbede geven we door aan de gebedskring(en)?"
- Zorg ervoor dat het gebed een plek krijgt in het beleidsplan van de kerkenraad.
- Laat belangrijke ontwikkelingen in beleid gepaard gaat met gebed (in kerkdiensten, in de gebedskringen en door de hele gemeente).
- Neem het gebed op in de begroting van het College van Kerkrentmeesters, zodat er financiën beschikbaar zijn voor toerusting en materialen.

Wil je meer lezen over beleid rondom gebed?
Lees dan het uitstekende verhaal van ds. Adri Bloemendal Gebed voor beleid en beleid voor gebed.
Zie ook hoofdstuk 9 'Bouwen aan een biddende gemeente' uit het boek van Jan Minderhoud, Bidden is een weg - praktische gebedsvormen voor de binnenkamer en voor groepen, Merweboek, 2007, BIDDEN IS EEN WEG - Inhoudsopgave boek.

Wil je op dit punt in een groep verder toegerust worden? Lees dan 24-uurs conferentie toerusting gebed