Eén van de pioniers in het bidden om innerlijke genezing en genezing van herinneringen is Agnes Sanford (1897-1982), echtgenote van een Episcopaals predikant in Californië. Dit is een voorbeeld van één van haar gebeden. Vanuit het team Pastoraat voor Bevrijding en Innerlijke Genezing in Ermelo hebben we het gebed licht bewerkt. Soms bidden we dit gebed (of een variant erop) met een confident.


Here Jezus, wij vragen U binnen te treden in ..... (naam confident) die uw genezing zo nodig heeft, in de diepten van zijn/haar ziel en geest. Wij vragen U te komen, Heer, zoals een zorgzame huishoudster zou komen in een huis dat lang gesloten en verwaarloosd is. Open alle ramen en laat de frisse wind van uw Geest in dit levenshuis binnenkomen. Haal alle luiken op, zodat het zonlicht van Uw liefde het levenshuis van ..... mag vullen.
Kijk en zie, o God, of er ook lelijke schilderijen aan de muren zijn, voorstellingen van oude, smartelijke en angstaanjagende wonden uit het verleden. En als er zulke voorstellingen zijn, neem ze dan weg en vervang ze door beelden van schoonheid en vreugde. Verander zo alle dreiging van het verleden in schoonheid.
Verander oud verdriet in de kracht om anderen die verdriet hebben te troosten.
Genees oude wonden door Uw ver­lossende liefde, en verander ze op Uw eigen wijze in een liefde die de wonden van anderen geneest.

Wij vragen U eerbiedig: ga terug, o Heer, door alle kamers van dit huis van herinneringen van ...
Open iedere deur en kijk in iedere kast en bureaulade en zie of daar vuile en gebroken dingen zijn in haar/zijn tegenwoordige leven. En als het zo is, Heer, neem ze dan volledig weg. We zeggen U nu al dank, want dit is de belofte die U gaf in de Bijbel: zover het oosten is van het westen, zover zal Hij onze overtredingen van ons wegdoen.

O Heer, wij vragen u eerbiedig: ga zelfs terug tot de kinderkamer van dit huis der her­inneringen van ..., open ook hier vensters die al zo lang gesloten zijn en laat het vriendelijke zonlicht van Uw liefde binnen­komen.
Maak alles hierbinnen anders, schoon en mooi. Neem een bezem van barmhartigheid en veeg alle vuil weg van de vloer van dit huis der herinneringen. Zelfs de ver­warring, verschrikking en schaamte van oude herinne­ringen, misschien aan kinderlijke en onbegrepen zonden, misschien aan de zonden van de ouders, de ouders die als God zelf voor het kind hadden moeten zijn, maar die het niet waren.
Neem een schone doek, Heer, en veeg alle stof weg en was elke vlek weg van de muren en van de meubelen.
Reinig ..., dit kind van U, o God, opdat zijn/haar hart rein mag zijn. Was hem/haar opdat zijn/haar ziel witter dan sneeuw zal zijn. Zie of er webben van herinneringen zijn, die helemaal niet meer nodig zijn in het leven van een volwassene. En als dit zo is, o God, neem ze helemaal weg: berg ze liefdevol weg in de diepte van de zee, opdat de last ervan niet meer op ... zal rusten.

Volg de ziel van ... de hele weg terug, zelfs tot het uur van zijn/haar geboorte, en genees zijn/haar ziel zelfs van de pijn en angst om in deze donkere wereld geboren te worden. En als misschien vóór de geboorte zijn/haar ziel verduisterd werd door de angsten of zorgen van de ouders, dan bid ik U dat U ook deze herinneringen of indrukken geneest en ... herstelt tot Uw oorspronkelijk plan, dat zijn/haar ziel even vrij en even zuiver zal worden alsof nooit iets zijn/haar schijnsel heeft verduisterd.

[Hemelse Vader, ook bidden wij U, als er aan één van de innerlijke verwondingen van ... een macht van de duisternis verbonden is, een demon,  een satanische macht of misschien een onvruchtbare binding, dan verbreken we deze binding in de naam van de Heer Jezus Christus, en elke boze geest die daaraan verbonden is, sturen we weg in de naam van Jezus van Nazareth, de Zoon van God, die in het vlees is gekomen om de werken van de duivel te verbreken.]

Wij bidden U nu, o God dat, wat ook Uw doel mag zijn met de levensweg van ..., dat dit doel zal worden bereikt. "Hij verkwikt mijn ziel", zei David lang geleden. "Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns Naams wil". Wij zeggen U dank, o God, in het geloof dat de genezing van de ziel Uw wil is en het doel waarvoor U Uw leven hebt gegeven. Amen.

(uit dr. K.J. Kraan, Genezing der Herinneringen, ca. 1975, pag. 15-17)

 

Lees hier meer over Het werk van Agnes Sanford.