De balk in uw eigen oog  - Matteüs 7:3

‘Wij waren hardnekkig en boosaardig, wij zijn afgedwaald’. Zomaar een paar woorden uit de diepe en intense zondebelijdenis van het Joodse volk op Jom Kippoer. ‘Wat hebben wij, nu wij voor U staan, maar U bent rechtvaardig en bij U is vergeving’.

Als kerk hebben wij de neiging om Israël de maat te nemen en te zeggen wat zij fout doet. Maar wanneer nemen Joden ons de maat en lezen zij ons de les? De enige les die het Joodse volk ons voorgehouden heeft is de Bijbel. En als het om zonden gaat neemt Israël neemt zichzelf de maat. Wanneer doen wij dat? Maar als wij dat zouden doen, wat zouden wij dan belijden, wij theologen voorop? Misschien dit:

“Wij hebben, U, Christus, over Wie we zoveel praten, tekort gedaan.
Wij hebben verdoezeld dat U een Jood bent en wij hebben verzwegen dat U alle beloften van God aan Israël gaat vervullen.
Wij hebben de Heilige Schrift gebroken, we hebben gedacht dat het Nieuwe Testament belangrijker was dan het Oude. Dat kwam goed uit, want we dachten dat het in het Nieuwe vooral over ons ging.
We hebben gedacht en gezegd dat U, Heere God, zich vooral thuis voelt in de kerk. En dat dat kwam door ons geloof.
We hebben Uw trouw aan Israël verdrongen.
We hebben geen land of heilige plaatsen geannexeerd, dat niet, nee, wij hebben U geannexeerd.
We hebben gezegd dat het mensenwerk was toen U een keer bracht in het lot van Israël, de kinderen van Uw volk terugbracht en Jeruzalem herstelde.
We hebben gezwegen toen anderen riepen dat Joden in Hebron, Bethlehem en op de berg waar U Uw heilige woning stichtte, niets te zoeken hebben.
We hebben de grote daden die U in Uw liefde voor Israël doet in onze tijd, geloochend. Wij zeiden dat dit alleen maar voor onrust zou zorgen en nadelig zou zijn voor de eenheid van Uw kerk.
‘Wij waren hardnekkig en boosaardig, wij zijn afgedwaald. Wat hebben wij, nu wij voor U staan? Wij waren daarbij ook hoogmoedig, maar U bent rechtvaardig en bij U is vergeving’.”

Ds. Henk Poot

Bron: Israël Aktueel, juli-augustus 2020