Zegenbeden over Israël

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde, en laat uw Vaderoog waken over het land van uw belofte.

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde, doordat U spoedig uw heilsplan met uw volk heerlijk ten uitvoer brengt.

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde. Geef dat het zich opnieuw bewust wordt van zijn uitverkiezing en daarnaar leeft.
(ik voeg daar aan toe: opdat het in de weg van zijn verkiezing in Jezus Gods Zoon ook zijn eigen Messias zal herkennen, Jan M.)

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde. Geef dat het zich niet laat terneerdrukken door de grote nood, maar laat uw Geest dit volk des te meer aansporen tot gebed, smeking en omkeer
(ik voeg daar aan toe: opdat het in de weg van de bekering niet meer lastig gevallen hoeft te worden door zijn vijanden, naar Deut. 6:10-19, 11:10-17, 22-32, Jozua 23:11-13, Jan M.).

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde, zodat het zijn toevlucht en vrede alleen bij U zoekt.

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde en bewerk door uw Heilige Geest dat het zich in de verdrukking niet verlaat op kracht of geweld, maar op U, want U alleen bent de God die Israël kan versterken, troosten en verkwikken.

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde. Geef het steeds opnieuw de genade van berouw en omkeer en van geloof. Laat het in deze donkere tijd uw wonderen ervaren.

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde en laat het in alle verdrukking troost en hulp ontvangen.

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde en schenk het leiders met geestelijke volmacht.

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde en laat het in de geweldige gebeurtenissen van de oprichting van de staat, en de terugkeer van uw volk uit vele landen uw hand zien.

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde. Wees het nabij als zijn Helper, als U het door het donkere dal van het lijden naar het doel van zijn eeuwige uitverkiezing moet leiden.

In de loop der jaren heb ik aan dit alles nog een bede toegevoegd:

Heer, zegen ook Ismaël, en in het bijzonder het Palestijnse volk, verscheurd, vertrapt, vernederd, het kind van de Arabische rekening. Kom toch om de diepgewonde harten te genezen. Kom toch om de machten van haat en geweld te doorbreken. En doe hen de Vredevorst kennen, Jezus, de Messias, de Heiland der wereld.

Heer, zegen ook de Arabische christenen, in het bijzonder de Palestijnen onder hen. Houd hen vast, nu ze permanent tussen twee vuren zitten. En laat de staat Israël op de landkaarten van de Arabische wereld komen, ook in de schoolboeken van de kinderen.


Bron: M. Basilea Schlink, HOOP voor een wereld zonder hoop – een handboek voor bidders (2003), pag. 76-77.

Zie ook Gebed voor Israël en Bidden in de eindtijd (2)