De werkgroep Blaas de Bazuin heeft in maart 2019 een boekje uitgegeven om verootmoediging in Nederland te stimuleren. De leden van de werkgroep zijn ervan overtuigd dat er in ons land nog steeds een flinke onbeleden schuld ligt naar het Joodse volk toe. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog is er in kerk en staat veel te weinig gedaan om de hand in eigen boezem te steken.
Het boekje biedt daar de nodige informatie over aan. Onder veel gelovigen is een groot gebrek aan kennis van zaken op dit gebied. De vervangingstheologie (die leert dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël) heerst nog in te veel delen van het Lichaam van de gelovigen in ons land. Ook het besef van bloedschuld, dat zo centraal staat in de Bijbel, wordt door een groot deel van de gelovigen nauwelijks begrepen.
Verootmoediging is in te veel gemeentes en kerken een weinig gekende praktijk. Toch is dat net wat koning David onderscheidde van koning Saul. Geconfronteerd met zonde beleed David zijn schuld, terwijl Saul ijselijk stil was of zich probeerde goed te praten. Gevolg was dat Saul steeds meer van de weg van God afraakte. Wat eens goed begonnen was, eindigt tenslotte bij het aanroepen van geesten.
Ook het principe van het belijden van de zonden van de vaderen wat o.a. Nehemia (hst 1 en 9), Ezra (hst. 9) en Daniël (hst. 9) doen, wordt nog maar weinig gekend.
De gevolgen van dit alles zijn naar het inzicht van de werkgroep merkbaar in de ongekend snelle wijze waarop in ons land de secularisatie toeslaat. Terwijl op andere continenten het geloof opbloeit, zien we het in West-Europa en in ons land al tientallen jaren verschrompelen.
Het boekje is een handreiking om wakker te worden, geïnformeerd te zijn en samen de hand aan de ploeg te slaan.
We hopen dat het iets mag losmaken wat in ons land heel hard nodig is: een terugkeer naar het Woord van God en het geloof in God in al zijn volheid.

U kunt het boekje hier downloaden.

Namens de Werkgroep Blaas de Bazuin,
Paul Jaeger, Utrecht

Zie ook Plaatsvervangend schuld belijden - waarom zouden we?