Abinoe Malkenoe  (onze Vader, onze Koning)

Het gebed voor Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar en voor Iom Kippoer, Grote Verzoendag. Het wordt vooral in de synagoge gebeden.

ONZE VADER, ONZE KONING, wij hebben gezondigd tegenover U.
ONZE VADER, ONZE KONING, wij hebben geen andere koning dan U.
ONZE VADER, ONZE KONING, wees ons goedgunstig ter wille van uw Naam.
ONZE VADER, ONZE KONING, geef ons een goed nieuw jaar.
ONZE VADER, ONZE KONING, neem van ons weg alle harde oordelen.
ONZE VADER, ONZE KONING, neem weg de voornemens van hen die ons haten.
ONZE VADER, ONZE KONING, verbreek plannen van onze vijanden.
ONZE VADER, ONZE KONING, laat elke tegenstander en aanklager van ons wijken.
ONZE VADER, ONZE KONING, doe pestilentie, zwaard, honger, gevangenschap en verwoesting wijken van de kinderen van uw verbond.
ONZE VADER, ONZE KONING, houd besmettelijke ziekte weg van uw erfelijke bezit.
ONZE VADER, ONZE KONING, zend volkomen genezing voor de zieken van uw volk.
ONZE VADER, ONZE KONING, doe ons met een volkomen berouw tot U terugkeren.
ONZE VADER, ONZE KONING, schenk vergeving en kwijtschelding voor al onze ongerechtigheden.
ONZE VADER, ONZE KONING, wis onze overtredingen uit en doe ze verdwijnen uit uw ogen.
ONZE VADER, ONZE KONING, verscheur het ongunstige vonnis, over ons geveld.
ONZE VADER, ONZE KONING, haal in uw grote mededogen een streep door alle documenten van onze schuld.
ONZE VADER, ONZE KONING, gedenk dat wij stof zijn.
ONZE VADER, ONZE KONING, denk aan ons met een goede gedachte voor uw aangezicht.
ONZE VADER, ONZE KONING, schrijf ons in een boek van goed leven.
ONZE VADER, ONZE KONING, schrijf ons in een boek van verdiensten.
ONZE VADER, ONZE KONING, schrijf ons in een boek van levensonderhoud en bestaansmogelijkheid.
ONZE VADER, ONZE KONING, schrijf ons in een boek van verlossing en uitredding.
ONZE VADER, ONZE KONING, schrijf ons in een boek van verlossing en kwijtschelding.
ONZE VADER, ONZE KONING, doe ons spoedig uitredding ontluiken.
ONZE VADER, ONZE KONING, vergroot de kracht van uw volk Israël.
ONZE VADER, ONZE KONING, vergroot de kracht van uw Gezalfde (Masjiach).
ONZE VADER; ONZE KONING, hoor onze stem, heb medelijden en mededogen met ons.
ONZE VADER, ONZE KONING, aanvaard in mededogen en goedgunstigheid ons gebed.
ONZE VADER, ONZE KONING, stuur ons toch niet als nutteloos weg van uw aangezicht.
ONZE VADER,ONZE KONING, doe het ter wille van hen die om uw heilige Naam zijn gedood.
ONZE VADER, ONZE KONING, doe het ter wille van hen die om de belijdenis van uw Eenheid zijn afgeslacht.
ONZE VADER, ONZE KONING, doe het ter wille van hen die omkwamen in vuur en in water om de heiliging van uw Naam.
ONZE VADER, ONZE KONING, wreek voor onze ogen het vergoten bloed van uw dienaren.
ONZE VADER, ONZE KONING, doe het ter wille van Uzelf, indien niet ter wille van ons.
ONZE VADER, ONZE KONING, doe het ter wille van Uzelf en red ons.
ONZE VADER, ONZE KONING, doe het ter wille van uw grote mededogen.
ONZE VADER, ONZE KONING, doe het ter wille van uw grote, machtige en ontzagwekkende Naam die over ons is uitgeroepen.
ONZE VADER, ONZE KONING, wees ons genadig en hoor ons, ofschoon/aangezien/in geval dat wij geen [goede] werken hebben, handel tegenover ons als een die rechtvaardig en genadig is en heb mededogen met ons.