Hoe bid je voor Israël, als volk (verspreid over zovele landen), als land (die paar vierkante kilometer aan de Middellandse Zee) en als staat (vanaf 1948)? Zie daarvoor ook Bidden voor Israël, een land en een volk onder druk. Onderstaande bijbelteksten kunnen je daar vast verder bij helpen.
Zelf (jm) doe ik dat door deze teksten - dagelijks één tekst, dat is genoeg - hardop als gebed en als belofte voor te lezen (= een vorm van proclamatie). Soms voeg ik daar nog enkele woorden van mezelf aan toe. En, door dagelijks één tekst te lezen en uit te bidden, is er een dagelijks gebed voor Israël!

In overeenstemming met de opdracht in Jesaja 62:6, 55:10-11 en Jeremia 1:12, kun je de proclamatietekst beginnen of afsluiten met de volgende woorden: “Hemelse Vader, God van Israël en van de volkeren, dank U wel dat ik U mag herinneren aan dit Woord door U gesproken, want U waakt over uw Woord om dat te volbrengen.”

Gen. 12: 1-3, 6-9 Ps. 68: 20-24, 33-36                      Jes. 54: 6-10, 15-17
Gen. 17: 2-8, 18-21 Ps. 69: 35-37  Jes. 55: 10-11
Gen. 22: 2, 13-18 Ps. 70 geheel  Jes. 60: 15-17
Gen. 26: 24-25 Ps. 74: 10-12, 16-23  Jes. 62: 1-5
Gen. 28: 13-15 Ps. 83 geheel  Jes. 65: 9-10, 17-20
Gen. 35: 9-12 Ps. 87 geheel  Jes. 65: 9-10, 17-20
  Ps. 89: 9-17, 18-30  
Deut. 11: 11-12 Ps. 91: 1-10  Jer. 29: 10-14

Deut. 26: 16-19, vooral vers 19 

Ps. 91: 11-16  Jer. 31: 2-6

Deut. 32: 1-4

Ps. 96 geheel  Jer. 31: 7-9
Ps.  2: 1-6                                   Ps. 100 geheel                               Jer. 31: 10-14
Ps.  2: 7-12             Ps. 102: 13-18, 22-23   Jer. 31: 18-20
Ps.  3: 2-5, 8-9  Ps. 105: 4-11, 14-15   Jer. 31: 31-34
Ps.  7: 7-12  Ps. 117 geheel   Jer. 31: 35-37
Ps. 12: 6-8  Ps. 121 geheel   Jer. 33: 6-9
Ps. 20: 2-6  Ps. 122 geheel   Jer. 33: 14-16
Ps. 20:7-10  Ps. 125 geheel   Jer. 33: 19-22
Ps. 27: 1-6  Ps. 129 geheel   Jer. 33: 23-26
Ps. 31: 2-6  Ps. 132: 1-5, 13-18    Ezech. 11:14-21
Ps. 33: 6-12  Ps. 144:1-6    Ezech. 17: 22-24
Ps. 33: 16-21                              Ps. 146: 5-10                                  Ezech. 28: 24-26
Ps. 37: 3-4, 39-40     Ps. 147: 10-14, 19-20   Ezech. 34: 11-17
Ps. 47: 2-5, 9-10     Jes. 2:2-5   Ezech. 35: 10-15
Ps. 48: 1-6, 9     Jes. 9: 5-6   Ezech. 36: 1-15
Ps. 51: 20-21     Jes. 17: 12-14   Ezech 36: 22-32
Ps. 53:7     Jes. 41: 8-14   Ezech. 36: 33-36
Ps. 55: 10     Jes. 42: 5-9   Ezech. 37: 11-14
Ps. 56 geheel     Jes. 43: 1-7   Ezech. 39: 25-29
Ps. 60: 6-10     Jes. 46: 3-4, 8-13  
Ps. 64 geheel     Jes. 49: 1-3, 5-7, 14-16, 22-23   Dan. 9: 15-19


vervolg (met in de laatste kolom teksten uit het Tweede Testament)

Hos. 2: 16-25 Obadja 15-21 Joh.  4:21-22
Hos. 11: 1-3, 7-11    Sef. 3: 14-15, 19-20      Rom. 11:25-32
Hos. 14: 2-9   Rom. 11:33-36
  Zach. 2: 10-12 Ef. 2:11-18
Joël 2: 12-17 Zach. 8: 2-8, 11-13 Op. 7:1-8
Joël 4: 1-3
Zach. 12 1-10
Op. 7:9-12
Amos 9:11-15 Zach.14: 1-11 Op. 20:7-10
Micha 4: 6-7, 13 Zach.14: 12-15 Op. 21:9-10
Micha 5: 1-5, 6-8 Zach.14: 16-19 Op. 21:22-27
Micha 7: 18-20 Zach.14: 20-21 Op. 22:16-21