‘Arise, be bright for thy light is come,
 and the glory of the LORD is risen upon you.’    Isaiah 60:1


‘Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.’   Jesaja 60:1 (NBV)

عَلَيْكِأَشْرَقَالرَّ بِّ وَمَجْدَ جَاءَ، قَدْ نُورَكِ فَإِنَّ اسْتَضِيئِي،  قُومِي    Jesaja 60:1


Geliefde zusters en broeders in onze Heer en Heiland,

De afgelopen week, van 16 tot 18 juni (2016), hebben we met veertien mensen uit Nederland deelgenomen aan de tweede Rise Up Now conferentie in Milaan, Italië. De conferentie werd bezocht door een kleine zevenhonderd mensen, waarvan bijna tweehonderd deelnemers uit Europese kerken kwamen en bijna vijfhonderd deelnemers uit Arabisch sprekende kerken. Velen van hen kwamen uit Egypte, Soedan of waren naar Europa geëmigreerd.

Rise Up Now, die deze gebedsconferentie voor de tweede keer organiseerde, wordt gedragen door een meervoudig leiderschapsteam uit Egypte, dat sterk verankerd is in de evangelische gebedsbeweging. Dr. Khaled Leon is een van de geestelijke vaders. Hij, pastor Sameh Maurice en een aantal andere pastores hebben de afgelopen jaren deze beweging gedragen. Ik heb zelf het afgelopen jaar veel contact gehad met de bruggenbouwers in Europa, Usama Hannah en Milad Botros. Namens deze pastores hebben zij contact gezocht met leidinggevenden en voorgangers in Europa om hen in Milaan samen te brengen. Want als christenen uit het Midden-Oosten willen ze graag samen met de Europese kerken optrekken in het bereiken van de vluchtelingen en in het bereiken van Europa met het reddende evangelie van Jezus Christus.

Dr. Khaled Leon sprak meerdere malen tijdens deze conferentie over het bijzondere moment in de geschiedenis waar we nu gekomen zijn. Na de Arabische lente in 2011 merkten zij in Egypte al heel snel dat de Here God vele Arabische volkeren aan het schudden was en dat ook in Europa vele volkeren onder druk kwamen te staan. Tijdens hun gebedsretraites in Egypte ontstond steeds sterker de geestelijke overtuiging dat de Arabische christenen wakker geroepen moesten worden om de volkeren in het Midden-Oosten en in Europa het reddende evangelie van Jezus Christus te gaan brengen. Hoewel ze een kleine minderheid zijn binnen het geheel van de wereldkerk, beseften zij sterk dat God hun deze opdracht als een soort Gideonsbende heeft gegeven. Er was een seminar over de achtergrond van de islam. In de prediking werd benadrukt dat er geloof moet zijn om de antichristelijke krachten van zowel de islam als de westerse ideologieën te weerstaan met de zuiverheid van het Evangelie. Het Midden Oosten wordt onderdrukt door de islam, maar Europa wordt vergiftigd door het antichristelijk denken, waardoor kerken leeglopen. Het is daarom bijzonder om te zien dat de Arabische gelovigen beide krachten goed onderkennen!

Als Europese deelnemers waren we dan ook uitgenodigd om hen te leren kennen en liefhebben en mogelijkheden te onderzoeken hoe we elkaar en daarmee Gods Koninkrijk kunnen helpen. Het werd een boeiende ontdekkingsreis waar veel over te vertellen valt, maar omwille van de helderheid benoemen we een paar bijzondere hoogtepunten van deze conferentie.


  1. Het moment van voorbede en zegening van de vele Arabische zendelingen en evangelisten door de Europese deelnemers. In een van de samenkomsten op vrijdag werden we als Europese deelnemers gevraagd om naar voren te komen om te bidden voor de Arabische broeders en zusters die als zendeling of evangelist naar Europa zullen gaan. Om hen zo ook welkom te heten en te bidden om vrucht op hun bediening. Een bijzonder moment om zo deze werkers die tot ons in Europa komen als broeders en zusters te mogen zegenen. Het raakte velen. In een van de andere samenkomsten hebben we zo ook voor de kinderen, de jongeren en de zieken gebeden.

  2. De vreugde en de aanstekelijk enthousiasme waarmee onze broeders en zusters uit het Midden-Oosten de Here God groot maken en tot Hem bidden. De lijdende kerk is een vreugdevolle kerk en zij namen ons als wat stijvere Europeanen mee in de blije aanbidding maar ook in de diepe verootmoediging voor Gods aangezicht. Geen trucjes en geen dwang, maar veel vrijheid en liefde omringde ons in deze dagen. De Arabische taal heeft duidelijk verwantschap met het Hebreeuws en op een bepaalde manier raakt dat ook diepe snaren. Ook de Arabische sprekers droegen daar hun steentje aan bij.

  3. Wat ons zeer aansprak waren de persoonlijke getuigenissen van de broeders en zusters die een moslim-achtergrond hadden en die tot persoonlijk geloof waren gekomen. Velen uit Syrië, Soedan en Egypte vertelden ons wat ze hadden doorstaan toen ze tot persoonlijk geloof in Jezus Christus waren gekomen. Tranen en blijde lach wisselden elkaar af. Er werd met heel veel liefde over moslims gesproken, maar tegelijkertijd werden ook sterke statements gemaakt over hoe vernietigend en bedreigend de ideologie van de islam is en hoeveel onwaarheden door moslims worden geloofd. De onderdrukking vanuit zowel de culture als religieuze achtergrond is groot. Tegelijkertijd maken ze voortdurende grote wonderen en tekenen mee van Gods ingrijpen. Tot getuigenis van velen. Tijdens een besloten sessie hebben we vele verhalen gehoord over hoeveel mensen in deze landen tot een levend geloof in Jezus Christus komen en discipelschapsvorming ontvangen en anderen in hun omgeving bereiken met het evangelie van Gods Koninkrijk.

  4. Het hoogtepunt van de conferentie was de avondmaalsviering op zaterdagochtend. Samen met alle voorgangers en pastores uit zowel de Arabische als de Europese kerken vierden we de maaltijd van de Heer. De Heer heeft maar één lichaam en wij zijn leden van dat lichaam. Hij brengt ons samen uit de volkeren om de volkeren te dienen en bekend te maken met zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Kunnen jullie je dat voorstellen hoe dat in onze tijd met alle spanningen en problemen een statement was dat velen raakte? Hij maakt ons één. Wij tonen samen aan de wereld zijn gezicht als we elkaar liefhebben en dienen, in gehoorzaamheid aan zijn woord en door de Pinkstergeest die ons bezielt en vernieuwt.

  5. De groep van de Nederlandse deelnemers is erg bemoedigd door deze conferentie. Een aantal van hen waren vertrouwd met het leiderschap uit Egypte en werkten in Nederland al samen met Arabische sprekende kerken. Velen hadden ook in Nederland met vluchtelingen te maken en hebben bijbelstudie e.d. met hen gedaan. Boeiend om te zien hoe we uit diverse delen van Nederland en met verschillende kerkelijke achtergronden toch zo drie dagen samengebracht werden. Wij hopen elkaar na de zomervakantie weer te treffen om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

We hebben als voorgangers twee eigen ontmoetingsmomenten gehad met het leiderschapsteam. Dat was goed om elkaar te leren kennen. Helaas was de tijd erg beperkt, zodat van een echte doordenking van hoe we nu samen bouwen aan een gezamenlijke Rise Up Now beweging voor Europa nog niet echt sprake is. We hebben elkaar wel kunnen bemoedigen en we hebben elkaar beter leren kennen. Samen met het leiderschap van de Europese Evangelische Alliantie en andere Europese netwerken ligt daar voor ons nog een flinke uitdaging. Graag ook daar gebed voor.

Van 25 tot 27 november is in Stockholm de derde Rise Up Now conferentie, waar veel aandacht zal zijn voor evangelisatie onder vluchtelingen. Wellicht zijn jullie in de gelegenheid om daar naartoe te gaan.

Tenslotte, samen met Ab Meerbeek (Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap Alphen aan den Rijn email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) bezocht ik deze gebedsconferentie. In deze gemeente zijn het afgelopen halfjaar vele moslims uit de vluchtelingenopvang tot geloof gekomen en gedoopt.
   

Wij geven je graag meer informatie over deze beweging van Rise Up Now.

Robbert Jan Perk - predikant Protestantse wijkgemeente de Schaapskooi Nijverdal - Network Prayer European Evangelical Alliance (hope for Europe)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


zie ook Gebedsverhoringen in moslimwereld  en Bidden voor moslims