Op 21 september j.l. mochten we een kostbaar moment met elkaar vieren: 10 jaar Huis van Gebed Nunspeet!

In de gebedsbeweging van Nederland nemen de Huizen van Gebed een speciale plaats in. Het zijn pleisterplaatsen van de bidders die elkaar ontmoeten om het allerbelangrijkste in hun dienst aan de Here God te doen, namelijk samen bidden voor de gemeente, de eigen woonplaats en de wereld waarin we leven. Soms zijn er dan momenten om even pas op de plaats te maken om terug te zien en vooruit te kijken.
Op zaterdag 21 september was voor de bidders die betrokken zijn het Huis van gebed in Nunspeet (http://www.huisvangebednunspeet.nl/) zo'n tussenstop. Met veel liefde en warmte werd stilgestaan hoe dit gebedswerk zich in deze afgelopen 10 jaar in Nunspeet heeft ontwikkeld. De binnenkamer van Nunspeet is echt een bron van bemoediging en geestelijke ondersteuning voor veel mensen. Een trouwe groep bidders uit Nunspeet en omgeving hieven samen de handen omhoog voor zendingswerkers, burgemeester en wethouders, Israël en het Midden Oosten, de vervolgde kerk, jongeren en voor de Noord West Veluwe. De gebedsruimte ademt echt een atmosfeer van gebed. Met veel vreugde en ernst worden de gebeden voor de Genadetroon gebracht.

Ds Thijs Geuze en zijn vrouw Leunie hebben 10 jaar leiding gegeven aan dit kostbare werk. Een moment van zegening en voorbede voor hen beiden, was op dit jubileum echt gepast. Bid u mee voor de voortgang van dit gebedswerk in Nunspeet, dat ook het bestuur van dit Huis van Gebed de wegen zal vinden voor de toekomst van het gebedswerk in Nunspeet? We wensen hen namens alle bidders in Nederland van harte veel zegen en vrucht toe in deze dienst aan de Here God.

In het tweede gedeelte van deze avond mocht ik spreken over de toekomst van de gebedsbeweging in Nederland. Een beknopte samenvatting daarvan vind je hier: De toekomst van het gebedswerk in Nederland

Ds Robbert Jan Perk (Werkgroep Gebed Evangelisch Werkverband)