Hoe ga jij deze Veertigdagentijd in (14 februari - 30 maart)? Voor velen is het een tijd van bezinning, op weg gaan met Jezus, een weg die voor Jezus eindigt aan een kruis. Er zijn ook veel gelovigen die proberen om (wat meer) te vasten, o.a. door jezelf te onthouden van lekkernijen. Voor mezelf is er daarnaast elke jaar weer een driedaagse Retraite voor gebed en vasten.
Je kunt natuurlijk ook anders vasten, er zijn mogelijkheden te over. Je kunt mediavasten (geen tv, geen social media, vul maar in), of je onthoudt je in deze Veertigdagentijd van negatief praten ('ijdel gepraat') over iemand anders. Er is vast nog meer te bedenken om te vasten! Zie daarvoor het artikel Vasten.

Sommigen volgen een digitale retraite, al vele jaren aangeboden door de Jezuïeten in Nederland en Vlaanderen. Van harte aanbevolen !

Over mediavasten zei pastoor Michel Hagen het volgende: ‘Om onze geestelijke vrijheid te beschermen is het nodig om te zorgen dat de media niet als een ongeremde stroom onze huiskamers binnenkomen. We kunnen betere bronnen aanboren die ons beter van dienst zijn. Meer stilte in ons leven, om dichterbij de Bron te komen, die ons het Woord en het Brood van het leven geeft’ (Katholiek Nieuwsblad, eind februari 2013).

In 2024 valt de Veertigdagentijd voor een deel samen met de periode van vasten voor moslims, de jaarlijkse ramadan (10 maart - 9 april). Voor wie een gebedsgids wil bestellen of op andere manier (o.a. via WhatsApp) wil bidden voor de moslimwereld, zie de website van Frontiers.

Een mooi gebed bij de Veertigdagentijd en bij Matteüs 6:1-18 werd ons aangeleverd door de Bisschoppen van België (n.a.v. Jaar van het Gebed 2006):

Wanneer je bidt

Vader van alle mensen
die in het verborgene ziet,
die ons hart en onze nieren doorgrondt,
wij vragen U bij het begin van deze Veertigdagentijd:
help ons dag na dag onze binnenkamer in te gaan
om U daar te ontmoeten in de stilte.

U weet toch wat er in ons omgaat.
Vorm daar ons hart, opdat het barmhartiger zal worden
zoals U barmhartig bent.
En maak ons eerlijk en zuiver, tot op de graat
opdat ons vasten gebeurt voor U
en niet voor het oog van de mensen.

Je kunt ook het volgende gebed bidden:

Voor de grote vasten

Heer en Meester van mijn leven,
bewaar mij voor een geest van luiheid,
moedeloosheid, heerszucht en ijdel gepraat.
Maar schenk mij, uw dienaar, een geest van ingetogenheid,
nederigheid, geduld en liefde.
Ja mijn Heer en mijn Schepper,
doe mij mijn eigen fouten zien
en niet mijn broeder veroordelen;
want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

(gebed van Efraïm de Syriër, bewerkt door Stephan Bakker.
 In Eén druppel jou, een bundel met gebeden, uitgegeven door de Raad van Kerken / EA-EZA, 2014)

 

Of je bidt één van de gebeden bij de zeven hoofdzonden, het gebed voor de woensdag:

    Goede God
    die de aarde gezegend hebt
    met alles waarvan wij leven,
    wij willen eerlijke rentmeesters zijn
    en niet meer nemen dan ons toekomt
     want gulzigheid leidt tot verderf
     en gretigheid is nooit verzadigd.
     Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven.
     Laat ons een licht opgaan
     en leer ons het ware vasten, dat is:
     ons brood delen met de hongerige,
     de vluchteling onderdak geven
     en de verdrukte zijn vrijheid te laten.
     Dan bidden wij met recht: Uw Koninkrijk kome. Amen.

(uit: Dienstboek, een proeve, Schrift - maaltijd - gebed, p. 1100-1102)

 

Een gezegende Veertigdagentijd toegewenst !

Jan Minderhoud