40 DAGEN (AAN)BIDDEN & VASTEN IN EN VOOR NEDERLAND

Bij meerdere mensen is het verlangen ontstaan om in de komende periode voor en na Pinksteren een periode van 40 dagen van (aan)bidden en vasten uit te roepen.
Concreet: van vrijdag 17 mei t/m dinsdag 25 juni.

Dit schrijft medeorganisator Johan den Hartogh  van het Justice House of Prayer in Den Haag:
"Een verlangen om te vasten is best vreemd, want weinig mensen vinden vasten plezierig. Deze periode van (aan)bidden en vasten is in de eerste plaats een periode die we apart willen zetten om meer tijd dan gewoonlijk met God door te brengen. Dus om ten eerste verdieping te krijgen in onze eigen band met de Vader. De focus in deze periode is ten tweede een mix van persoonlijke zaken, je familie, je stad en het land (zie de doelen onderaan). Daarnaast bewerkt het onder andere ook verlossing en bevrijding, want de Heer Jezus Christus zegt: 'Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten' (Mat.17:21)."

Vasten kun je op heel veel verschillende manieren doen. Je kunt jezelf onthouden van social media, van eten of lekkernijen, van vrijen met je echtgeno(o)t(e), van... vul zelf maar in. De uren die nu vrijkomen, omdat je die normaliter aan andere dingen spendeert, besteed je nu aan tijd met God en Jezus.
Vasten is een vrijwillige onthouding van voedsel of andere zaken, voor geestelijke doeleinden. Het is een manier die God zelf zijn kinderen aanreikt, onder ander om zich voor Hem te verootmoedigen. Jezus vastte zelf ook en leerde het zijn discipelen. Als Jezus sprak over vasten, zei Hij niet: 'Als je vast…", maar "Wanneer je vast…", en plaatste daarmee de praktijk van het vasten op één lijn met geven aan de armen en aan gebed (Mat. 6:1-18).

De periode van 40 dagen gebed en vasten zal worden opgedeeld in vier cyclussen. Je kunt er ook voor kiezen om gedeeltelijk mee te vasten.
Vrijdag 17 mei – zondag 26 mei – 10 dagen water vasten (niet eten, wel drinken)
Maandag 27 mei – woensdag 5 juni – 10 dagen Daniel-vasten (alleen op noten, groente en fruit)
Donderdag 6 juni – zaterdag 15 juni – 10 dagen water vasten (niet eten, wel drinken)
Zondag 16 juni – dinsdag 25 juni – 10 dagen Daniel-vasten (alleen op noten, groente en fruit)

Een aantal doelen zijn al bekend:
- bolwerken in ons eigen denken slechten;
- een hechte(re) band met God ontwikkelen door veel tijd met Hem te besteden;
- een doorbraak in ons land, het meer zichtbaar worden van Gods Koninkrijk;
- Nederland wordt een ‘schapen-natie’ (dat achter Israël staat, een vriend van Israël is. Op 25 en 26 juni is er de Jerusalem Prayer Breakfast in Den Haag. We bidden voor de juiste impact van dit event);
- abortus stopt in Nederland;
- wonderen en tekenen in het lichaam van Christus;
- meer bidders en aanbidders overal in Nederland;
- meer arbeiders voor de oogst, zodat meer mensen in Nederland, Europa en de wereld gered zullen worden.​

Mocht jij deel willen nemen aan deze periode van 40 dagen vasten dan kun jij je opgeven via deze link. Verder zou je de vier cyclussen zelf kunnen opdelen in blokjes als: persoonlijk/familie, kerk/gemeente, stad/dorp/land.

Het Justice House of Prayer maakt een appgroep aan met alle deelnemers en zal daarin specifieke gebedspunten communiceren, alsook een dagelijkse gebedsfocus.

Verder geeft deze blog van Johan den Hartogh meer informatie over het invullen van een periode van vasten.