Toen kabinet Rutte III aantrad (26 oktober 2017), zocht ik naar een manier om voor de ministers en staatssecretarissen te bidden. Gebed voor koning Willem-Alexander hoort daar bij. Ik kwam uit bij bijbelteksten die ergens verband houden met het werkveld van de minister of staatssecretaris (en de koning). Deze bijbelteksten zijn een mengeling van beloftes, opdrachten, gebeden en proclamaties. Het uitspreken van deze teksten is al een gebed tot God. Je kunt daar natuurlijk andere teksten of eigen woorden aan toevoegen.

Over het uitspreken van bijbelwoorden als proclamatie het volgende. Je doet dat vanuit het vertrouwen dat het gesproken Woord van God effectief is, dat het iets uitwerkt. Bij de schepping: ‘En God zei: “Laat er licht zijn!” En er was licht.’ (Gen. 1:3). ‘Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er’ (Ps. 33:9). Dat het Woord van God effectief is en iets uitwerkt, klinkt ook door in het profetische woord uit Jesaja 55:11 ‘(...) zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt.’ Verder spreken de woorden van Hebreeën 4 voor zichzelf: ‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van ons hart.’ (Hebr. 4:12).

Wie een bijbelwoord als proclamatie uitspreekt, spreekt een belofte, een belijdenis, een woord van God over een situatie uit. Het spreekt voor zich dat het uitspreken van proclamaties geen magische formule is of een magisch gebruik van het Woord van God. Het is alleen effectief als het onder leiding van de Heilige Geest gebeurt. Tenslotte noemt Paulus het Woord van God ‘het zwaard van de Geest’ (Ef. 6:17).

In deze bijlage (8 pagina's, PDF) vind je alle bijbelteksten op een rij. Natuurlijk zijn er vele manieren om door deze bijlage heen te gaan. Zelf kies ik ervoor om in het jaar 2018 wekelijks één minister of staatssecretaris te adopteren. Dan komt koning Willem-Alexander op week 1... en resten er nog 24 weken. De tweede ronde is dan voor de tweede helft van het jaar....

Je kunt ook de volgende zegenbedes uitspreken over politici, ministers en staatssecretarissen:

  • Wij zegenen de politici in ons land. Wij zegenen hen en weerstaan negatieve gedachten en oordelen over hun handel en wandel.
  • Wij zegenen de harten van de politici in ons land, zodat alle hardheid zacht gemaakt zal worden en zodat ze ontvankelijk worden voor de liefde van Jezus en de stem van de Heilige Geest.
  • Wij zegenen allen die verlangen naar integriteit, eerlijkheid, recht en gerechtigheid.
  • Wij zegenen het geweten van alle die politieke verantwoordelijkheid dragen. Wij zegenen hun gewetens zodat deze gevoelig zullen zijn voor ongerechtigheid, misbruik van macht, corruptie en leugens.
  • Wij zegenen hen met een gezond politiek oordeel en met onderscheidingsvermogen.
  • Wij zegenen hen in hun onderlinge relaties, dat er vrede zal zijn en harmonie.
  • Wij zegenen alle onderlinge overleg, onderhandelingen en debatten.
  • Wij zegenen de staf en het ambtenarenapparaat dat alle politici ondersteunt, dat U daarin Godvrezende adviseurs geeft (Daniel 1:17).

Het volgende woord van Paulus mag onze leidraad zijn: "Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen." (1 Tim. 2:1-5a)

Tot slot: ik ben wel benieuwd of je iets met de gebedshandreiking en vooral met die PDF-bijlage met bijbelteksten kunt. Stuur eens een reactie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veel zegenrijke gebedsmomenten toegewenst

Jan Minderhoud