Wat mooi en wat bijzonder, die najaarstour van de Precence Tour langs twaalf beeldbepalende oude kerken in elke provincie, afgelopen najaar.
Want nu, in de komende vier weken organiseert Presence een tweede tour langs vier bijzondere locaties met maatschappelijke betekenis: het Binnenhof in Den Haag (politiek), de Beurs van Berlage bij de effectenbeurs in Amsterdam (financiën), de haven van Rotterdam (economie en handel) en in de studio en het decor van The Voice of Holland in het Mediapark in Hilversum (media en entertainment).

Een impressie van de eerste avond, op vrijdag 6 maart j.l. (op het Binnenhof), vind je hier, en dan vooral een indringend gebed voor Nederland richting verkiezingen op 17 maart 2021.

Om nu alvast te bidden:

‘Geprezen zij de naam van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid,
want Hij bezit wijsheid en kracht.
Hij verandert tijden en uren, Hij zet koningen af en stelt koningen aan,
Hij geeft de wijzen hun wijsheid, en de verstandigen hun kennis.
Hij onthult diepe, verborgen dingen,
Hij weet wat in duister is gehuld, en het licht woont bij Hem.’
(Daniël 2:20-22)

Om in het komende jaar te bidden: Gebeden voor de overheid en bij verkiezingen

Jan Minderhoud