Antisemitisme en anti-Judaïsme zijn zo oud als de wereld, maar in de laatste decennia komt ook de staat van Israël steeds meer onder druk te staan. Je ziet het voor je ogen gebeuren, in tal van mediaberichten.

Twee recente voorbeelden:

13 oktober 2016 - Door de UNESCO wordt een resolutie aanvaard waarin Israël steevast ‘de bezettende macht’ wordt genoemd en waarin Israël wordt opgeroepen om activiteiten op en rond de Tempelberg van Jordaanse en Palestijnse ‘restauratiewerkzaamheden’ niet langer te hinderen. Want, in deze resolutie wordt de Tempelberg ‘Al Aqsamoskee/Al-Haram Al-Sharif’ genoemd, waarbij elke historische en religieuze band met het Jodendom wordt afgewezen. Volgens UNESCO zou de Tempelberg in Jeruzalem alleen heilig zijn voor moslims, niet voor Joden. Alsof daar geen Klaagmuur staat... (het belangrijkste heiligdom voor het Jodendom van onze tijd!).

23 december 2016 - UNSC-resolutie 2334 wordt aanvaard, Israël wordt beknot in zijn bouwactiviteiten in de omstreden gebieden en de druk op Oost-Jeruzalem op te geven wordt steeds groter.

En wat ervan te denken dat de staat Israel in schoolboeken van Arabische kinderen (met name Palestijnse) kan ontbreken.... het komt voor....


Psalm 122 roept ons op om te bidden voor de vrede van Jeruzalem (uitgerekend in dit jaar staat de stad 50 jaar onder Joods bestuur!).
"Vraag om vrede voor Jeruzalem: ‘Dat rust hebben wie van je houden, dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.’ Om mijn verwanten en vrienden zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’ Om het huis van de HEER, onze God, wens ik je al het goede." (12:6-9)

 

In Gods belofte aan Abraham zegt God:
"Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, Ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.
Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal Ik vervloeken.
Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij." (Gen. 12:2-3)

Door de profeet Zacharia zegt de HERE: "Wie aan mijn volk komt, komt aan Mijn oogappel!" (Zach. 2:8 / andere vertalingen 2:12)

Alle reden om voor Israël te bidden, voor het volk (waar ook ter wereld), voor het land en voor de staat.
Laten we bidden:

  • om bescherming van het volk, maar ook om zelfbeheersing, om een handelen in recht en gerechtigheid, zodat het een voorbeeld, een licht voor de volkeren zal zijn;
  • om wijsheid en inzicht, bij de regering en bij de de legerleiding;
  • om genezing van trauma's binnen en buiten het land, om vriendschap in plaats van vijandschap bij de omringende volkeren, om een gezindheid van sjaloom;
  • dat de volkeren, ook oorlogsmoe, naar Sion / Jeruzalem zullen gaan om naar Gods wet, weg en sjaloom te vragen;
  • voor jonge dienstplichtigen die orders moeten opvolgen die hen mogelijk zelf traumatiseren;
  • om een sterk Godsvertrouwen, waarbij de Thora richting mag wijzen aan het handelen en waarbij (een gedachte van een van de ministers van het Israëlische kabinet) jongeren eerst Thora zullen studeren voordat ze het leger ingaan.


Bidden kan met de volgende proclamatieteksten: Bijbelteksten - om te proclameren voor Israël, volk, land en staat
Het kan ook door het Joodse Achttiengebed te bidden.

Of het officiële gebed voor de staat Israël, ook al valt er over de woorden 'het ontluikend begin van onze verlossing' nog wel het nodige te zeggen...

Onze Vader in de hemel
vaste steun en verlosser van Israël,
zegen de staat Israël,
het ontluikend begin van onze verlossing,
neem hem onder Uw liefderijke beschutting
en spreid Uw beschermende vrede er over uit.

Zend Uw licht en Uw waarheid
aan hen die aan het hoofd staan
zijn ministers en adviseurs
en leid hen door goede raad
die van U komt.

Zie ook Profetische indruk na gebed voor Israël, een volk onder druk