Op zondag 15 januari 2017 waren 70 (uiteindelijk 72) vertegenwoordigers van de volkeren in Parijs bijeen. Waarom? Om een tweestatenoplossing in het conflict tussen Israël en de Palestijnen te forceren. Aan een oproep tot gebed hebben veel bidders gehoord gegeven. Graag vermelden we een profetische indruk van Stephen, een voorbidder uit Noord-Ierland:

"Toen ik vandaag (15 januari) van 11.00 tot 14.00 uur voor Israël bad, gaf de Heer me een openbaring. Het volgende heb ik opgeschreven, nadat de Heer me Zijn machtige schild en de stijgende en mobiliserende hemelse legers in de hemelse gewesten liet zien. Blijf jullie gebeden opheffen!

Terwijl ik bid zie ik in Parijs een groot schild groeien. Terwijl de gebeden ter ondersteuning van Zijn uitverkoren volk en het land Israël van Gods volk worden geuit, wordt het schild groter. Het is met zijn voorzijde gericht naar de verzamelde volken. En de woorden, daden en bedoelingen van degenen die plannen beramen, raken Gods schild van bescherming en ze worden omgekeerd tegen díe naties die spreken en samenzweren tegen Gods uitverkoren volk en Zijn land Israël. Hun plannen kunnen en zullen niet slagen, want de Heer geeft gehoor aan Zijn mensen die zich verootmoedigen en de bazuin van het gebed verhogen.
De Heer is opgestaan als de Heer der hemelse legers, Hij brult als de Leeuw van Juda, en Hij was doende zijn machtige leger in de hemelse gewesten te mobiliseren. Hij heeft oorlog uitgeroepen tegen degenen die tegen Zijn eeuwig verbond durven te samenzweren. Zijn eed zal niet worden veranderd en Zijn Woord zal niet worden gewijzigd. De hemelen zijn nu in rep en roer, want Hij is opgestaan en Hij heeft gereageerd en deze landen gaan de kracht van Zijn opgeheven hand voelen en ze zullen weten dat Hij Heer is over Israël.
Heiligen van God, prepareer je op de komende strijd, want de vijand is berispt. Maar aangewakkerd door de oorlog in de hemelse gewesten zal hij die heiligen die houden van Israël en aan Zijn roep gehoorzaam geweest zijn aanvallen.
Gord je aan! Gord je aan! Want de strijd is van de Here en de overwinning is van Hem. Staat vast en strijdt de gelovige strijd in het geestelijke strijdperk, want dit is de strijd van de Heer.
Kijk goed en zie de economische onrust, Hij neemt hun rijkdom weg, de weersystemen veranderen en drukken Zijn woede uit; de aarde schokt als Zijn macht openbaar wordt en Hij hen die samenzweren hun verworven ‘heerlijkheid’ afneemt en hun grootheid tot stof en as. Zijn woede brandt als een vuur en Zijn ijver voor Sion zal zijn als een minnaar die rent om zijn geliefde tegen beschadiging te beschermen!”

Wat was de uitkomst van de conferentie in Parijs? Een sterk afgezwakte verklaring. God heeft naar de gebeden van Zijn volk gehoord en geheel tegen de verwachting van ‘de wereld’ in heeft Hij zijn oogappel Israël beschermd.

Zie ook: Bidden voor Israël, een land en een volk onder druk
en Bijbelteksten - om te proclameren voor Israël, volk, land en staat