Lof zij het bloed van het Lam in zijn vergevende kracht.
Lof zij het bloed van het Lam in zijn reinigende kracht.
Lof zij het bloed van het Lam in zijn reddende kracht.
Lof zij het bloed van het Lam in zijn bevrijdende kracht.
Lof zij het bloed van het Lam in zijn overwinnende kracht.
Lof zij het bloed van het Lam in zijn vernieuwende kracht.
Lof zij het bloed van het Lam in zijn beschermende kracht.
 
Ik prijs de wonden en het bloed van het Lam dat de zwakheden heelt van mijn lichaam,
ik prijs de wonden en het bloed van het Lam dat de zwakheden heelt van mijn ziel,
ik prijs de wonden en het bloed van het Lam dat de zwakheden heelt van mijn geest!
 
Ik prijs het bloed van het Lam dat me reinigt van al mijn zonden en dat me witter maakt dan sneeuw,
Ik prijs het bloed van het Lam dat kracht heeft om me vrij te maken van al mijn gebondenheden
en ketenen van de zonde.
Ik prijs het bloed van het Lam dat overwint over alle machten die me willen onderdrukken,
over elke macht van de vijand.
Ik prijs het bloed van het Lam dat me beschermt tegen alle slinkse aanvallen van de vijand.
Ik prijs het bloed van het Lam dat voor mij het bruidskleed klaarmaakt.
Ik prijs het bloed van het Lam dat alle dingen nieuw maakt.
 
Voor een ieder die gelooft in de kracht van het bloed van Jezus is niets onmogelijk.
Halleluja! Lof zij het Lam, van nu aan tot in eeuwigheid.
Amen.


Naar een voorbeeld van M. Basilea Schlink, Marienschwestern

Zie ook Anima Christi - gebed tot Jezus Christus en verder Aanbidding als wapen in de geestelijke strijd