A. In 2004 schreef ds. M.D. Geuze het boek Profetie - Onmisbaar voor de christelijke gemeente, uitgegeven door Gideon Hoornaar, ISBN 90-6067-841-9. Inmiddels schreef ds. Geuze ook een cursusboek bij dit boek: Streef om te profeteren ! - lessen voor beginners (2013). Beide boeken zijn te bestellen via het Huis van Gebed, Brinkersweg 27, 8071 GR Nunspeet, 0341-262510, www.huisvangebednunspeet.nl.

De titel van het cursusboek zegt genoeg: we worden uitgedaagd om te streven naar het profeteren, zoals Paulus dat in 1 Korintiërs 14:1 zegt. En tegelijk is het soort oefenschool en zijn (en blijven!) we daarin een leerling, want de gave van de profetie is een genadegave en wordt ons door de Heilige Geest geschonken. We hebben dat nooit 'in portefeuille'.

Het cursusboekje is geschikt voor drie avonden en is dus een soort profetenschool. Op laagdrempelige wijze worden we uitgedaagd om de stem van God te verstaan, voor ons eigen leven, voor iemand anders of voor ons land en volk. Gespreksvragen voor de groepjes en concrete oefeningen helpen daarbij. Op elke avond is er wel een stiltemoment om de stem van de Herder (Joh. 10:3,14,27) te leren verstaan of om te profeteren. Het 'profeteren' mogen we ruim verstaan. Dat kunnen ook bepaalde gedachten, indrukken of beelden zijn die zich sterk aan ons opdringen. Die mogen (moeten!) vervolgens in de kring van gelovigen worden getoetst. Ook zijn er oefenopdrachten om in de thuissituatie de stem van God te leren verstaan.

Het cursusboek is ingedeeld volgens de volgende drie aspecten (bijbelse grondlijnen) rondom profetie:

  1. De Bijbel als profetisch Woord. De Bijbel is de bron en norm van alle profetie.
  2. Jezus Christus als de hoogste Profeet - centrum van de profetie.
  3. De gemeente van Christus als een profetische gemeenschap, als werkplaats en uitvalbasis van de profetie.

Neem, lees en oefen !


B. We noemen nog een boek: Groeien in de profetische bediening van Mike Bickle en Michael Sullivant.

Het uitgangspunt van de auteurs is dat God nog steeds spreekt en leidt. Dat ondervond Mike Bickle toen hij in zijn kerk geconfronteerd werd met de profetische bediening. In eerste instantie voelde hij zich overvallen omdat hij hier geen positief beeld van had. Van daaruit ontstond een zoektocht naar Gods bedoelingen met profetie vandaag.

Mike Bickle deelt zowel positieve als negatieve ervaringen en geeft praktische tips en adviezen. Een nuttig en bruikbaar boek voor wie op zoek is naar een bijbels functioneren van deze bediening in zijn of haar kerk of gemeente. Ook mensen die in het verleden beschadigd zijn door verkeerd gebruik van deze gave, zullen door dit boek weer nieuwe moed krijgen om zich te openen voor Gods stem en leiding.

Het boek is te bestellen via Uitgeverij Shamar en kost € 14,95.