Op zondag 21 januari start de Week van Gebed weer. Het thema voor dit jaar is: HEB GOD LIEF EN JE NAASTE ALS JEZELF. Dat is op inspiratie van kerken uit Burkina Faso, een land dat momenteel op diverse gebieden een ernstige crisis doormaakt. De kerken in Burkina Faso willen duidelijk maken dat zij in die moeilijke context elkaar vast willen hou-den, samen bidden en samenwerken. Het is de liefde van Christus die alle christenen verenigt en die sterker is dan onderlinge verdeeldheid.

Is er in jouw woonplaats ook activiteit rondom de Week van Gebed? Zie verder de informatie over de Week van Gebed landelijk.

Om je te bemoedigen: waar christenen samen komen om te bidden, daar wil de Sjechina-heerlijkheid van God aanwezig zijn! Zie verder Samen bidden en de sjechina-heerlijkheid van God.

En na de Week van Gebed?
Dan wil je vast verder groeien in gebed.Kijk eens op Gebedsspiegel - hoe sta je ervoor? Of anders op principes voor effectieve voorbede en Welk type bidder ben jij?